*

3.10.06

Hvorfor glemmer vi?

Gårsdagens post var litt for hurtig skrevet (mens jeg så dokumentaren). La meg si litt mer, og forhåpentligvis litt klarere om hvorfor jeg ble rasende over Skremt til Taushet på TV2. Den feilrepresenterte og vinklet tydelig en rekke ting, og videreformidlet noen farlige usannheter og forenklinger.

Først og fremst det at den fremstilte det som om det var Abu Laban som var årsak til eksplosjonen. Dette stemmer ikke. Muhammedkarikaturene var en overdeterminert ulmebrann, og å utelate den skylden som er alle parter til del er en forenkling. Ulmebrannen tok lang tid å ta ordentlig fyr, og Laban var bare en av de mange aktørene som deltok i opptenningen. En sentral aktør, ja, men allikevel kun en blant mange.

Ikke minst må vi ikke glemme alt som skjedde uten Labans innblandelse. Før han reiste hadde dette skjedd:

- Ambassadørene til Tyrkia, Saudi-Arabia, Iran, Pakistan, Egypt, Indonesia, etc. etc. hadde allerede klaget offisielt til statsminister Anders Forgh Rasmussen.

- Saken hadde allerede vært tatt opp på Al-Jazeera.

- Det hadde allerede vært fredelige demonstrasjoner i Danmark.

- Egypt hadde allerede avbrutt diplomatisk dialog med Danmark.

- Organisation of the Islamic Conference, en internasjonal organisasjon med 57 stater som medlem, hadde allerede fordømmet tegningene. Det samme hadde Pakistans utenriksministerium.

- Anders Fogh Rasmussen hadde allerede avvist et møte med de 11 muslimske ambassadørene.

- Den første dusøren hadde allerede vært utlovet og de første dødstrusler og livvakter var allerede på plass.

Er det kun Labans feil? Er det virkelig han, og de danske muslimer, som har vært skyld i denne affære Nei. Det er en overforenkling, og overforenklinger, som vi har sett, dreper. Det dreper faktiske mennesker. La oss heller ikke glemme det: At her er det mange ledd i en større kjede av begivenheter, som ender opp i dødsfall på den andre siden av kloden. Indirekte, men ubønnhørlig. Feiltrinn fører til død.

Hvorfor "glemte" TV2 de ikke-muslimske aktørene? Laban opprørte den muslimske siden, mens aviser i hele Europa trykket karikaturene, en ytterligere provokasjon. Selbækk fremstilles som bare en i flokken. Men hvorfor glemmer vi at da Selbækks Magazinet - en eksplisitt kristen-fundamentalistisk avis, for la oss heller ikke glemme den konteksten - trykker tegningene, så er saken ved å bli løst diplomatisk. Hvorfor glemmer vi at Selbækk i denne situasjonen bevisst heller bensin på bålet? Og hvorfor glemmer vi at det er akkurat etter at han har gjort det at boikottene plutselig kommer, at de virkelig ekle demonstrasjonene begynner, flaggbrenningene, ambassadebrenningene, dødsfallene?

Både Laban og Selbækk deltok i oppflammingen i et kritisk øyeblikk. Det må vi ikke glemme. Selbækk er kanskje en hyggelig og stillferdig mann (personlig synes jeg han ligner på en Eckbo-karikatur av en realityseriedeltaker, men det er bare meg), men han var en aktiv og bevisst deltaker i en stor kausalsammenheng som førte til folks død. Hvorfor utelater TV2 dette? Hvorfor kan TV2 ikke gå ut fra at det foregår ting under tupeen til Selbækk som de ikke fikk tilgang på? Det er slett journalistisk håndtverk, akkurat som publiseringen av karikaturene var slett redaktørhåndtverk, for ikke å glemme inhuman og uhøflig fremferdsel. Alle disse mennene stryker på medborgerprøven. At Kokkvold og Selbæk ikke klarer å se utover sine egne ytringsfrie navler og se at ord dreper, at dogmatikk og ufleksibel prinsippfasthet og inhuman uhøflighet, grove fornærmelser og symbolsk vold dreper, det er rett og slett bare trist.

Jeg hadde virkelig håpet at vi alle sammen kunne ha lært noe av dette.

18 Comments:

Blogger Mikkel said...

Selbekk kommer med ny bok idag, tilfeldigvis dagen etter dokumentaren vistes. Thumbs up, TV2.

October 03, 2006 6:11 pm  
Blogger mrtn said...

Du kødder.

October 03, 2006 6:21 pm  
Blogger Mikkel said...

Øh, nei. Kokkvold fra Presseforbundet har skrevet forordet, if you can believe that.

October 03, 2006 7:14 pm  
Blogger Gaute said...

Stikkordet her er vel "sperrefrist".

October 03, 2006 8:28 pm  
Blogger mrtn said...

Personlig tror jeg stikksetningen her er "jeg kom for tett på kilden min, og slukte hans versjon fullstendig".

Er dette ikke et typisk sånt tilfelle der sperrefrist er problematisk?

October 03, 2006 9:07 pm  
Blogger Gaute said...

Jeg mente altså ikke at alt du hadde innsigelser mot skyldtes sperrefristen, kun at sperrefristen forklarer koblingen mellom sendedatoen for programmet og boklanseringen.

Jeg har verken lest boka eller sett dokumentaren, men det virker ikke som om noen av dem inneholder så revolusjonerende opplysninger at sperrefristen blir problematisk.

October 03, 2006 9:46 pm  
Blogger Mikkel said...

Ja, det har jo gått et år. Uansett endrer det ikke på at TV2 her gjør seg til talerør for blæh som vanlig.

October 04, 2006 6:13 am  
Blogger Kristoffer Jul-Larsen said...

Og hvorfor er Jan Nyberg sånn en komplett idiot? Les hans anmeldelse av dokumentaren og bli sur.

October 04, 2006 10:48 am  
Blogger mrtn said...

Jeg skrev faktisk epost til Nyberg der jeg påpekte nettopp de tingene jeg skriver her i mailen, men den kom ikke frem. Eposten hans virket visst ikke, for jeg hadde rett adresse.

October 04, 2006 11:18 am  
Blogger Eirik Løkke said...

This comment has been removed by a blog administrator.

October 04, 2006 11:15 pm  
Blogger Eirik Løkke said...

Vet ikke om jeg skal innlede en ny polemikk her Martin, vi har kranglet om dette før. Likevel, noen nye punkter har jeg lyst til å fremføre.

Pressens faglige utvalg konkluderte med at artikkelen til Magazinet var journalistisk begrunnet, og ikke på noen måte ute etter å provosere (noen blir jo provosert av Muhammedavbildning perce, men rimelig tolket) hvilket må sies å være relevant.

I tillegg gjorde jo TV2 en bakgrunnsanalyse for hvorfor Jyllandsposten trykket bildene, det var ikke noe nytt, men likefullt et slag mot selvsensuren.

Og for å oppsummere. INGENTING av hva Selbekk har sagt eller gjort etter hva jeg kan bedømme bærer preg av ekstremisme (i sin konvensjonelle betydning), og i det hele tatt sette likhetstegn mellom det å true med vold, utøve vold og brenne ambassader og det å trykke noen latterlige tegninger "is beyond me" og forhåpentligvis "beyond most of you"

Religonskritikk er kommet for å bli, både hva gjelder islam og kristendom, det jeg er redd for er at vi lar oss skremme. At i tråd med det som dokumentaren viste, hva gjelder Sjeik Nasrallah i Libanon som beklaget at ingen hadde drept Salman Rushdie fordi da hadde ingen turt å gjøre dette (karikere) virkelig skal få rett.

October 04, 2006 11:18 pm  
Blogger mrtn said...

Tja jo.
For det første, og ikke for å være smålig, så heter det per se, ikke perce. Det betyr i seg selv, eller for seg selv.

For det andre: Mitt standpunkt hele veien har vært det at det er den enkeltes plikt ikke å se sine handlinger i seg selv eller for seg selv, men alltid som en del av en større politisk virkelighet. Det er aldri bare ytringsfriheten, aldri bare blekk på papir. Det er større hensyn.

For det tredje så har mitt standpunkt aldri vært å likestille vold, ambassadebrenninger, etc., med blekk og papir. Fysisk vold er alltid et høyere nivå av jævlighet. Men allikevel må vi forstå det at makt og vold altfor ofte er to sider av samme sak. Symbolsk vold er også vold, bare mer subtil, vanskeligere å bedømme. Den kan også være overgrep. Ikke i seg selv, for symboler betyr aldri noe i seg selv, men når du setter dem inn i en kontekst, i en større politisk virkelighet, så får de mening. Symbolsk mening. Makt.

Og det jeg ikke-særlig-subtilt har prøvd å antyde i artikkelen over er at Selbækk ikke var så voldsomt uskyldig som han virker.

Jeg mener at Selbækk intenderte å trykke muhammedkarikaturene som en symbolsk voldshandling mot islam, som helhet. Jeg tror han gjorde det dels for å få oppmerksomhet, dels pga. et kristen-fundamentalistisk livssyn (at Selbækk har et slikt livssyn er det vel etterhvert overhodet ingen tvil om).

Jeg tror også at Selbækk, ulikt de muslimske minoritetene, nok har en større evne til å bevege seg i det norske retoriske landskapet. Derfor er han i stand til å avgi en spiselig forklaring på hvorfor han trykket karikaturene. "Ytringsfrihet", etc. Jeg tror ikke at dette hadde noe å gjøre med hans egentlige motiver og det tror jeg Selbækk vet, for jeg tror ikke at Selbækk er dum. Jeg tror ikke en gang han er ondskapsfull. Jeg tror bare han er en mann som er altfor oppslukt i en farlig politisk ideologi.

Jeg mener ikke at voldsmennene i Midt-Østen er uskyldige, men de enkelte voldsmenn er ikke et politisk problem, et personlig-juridisk spørsmål. Ikke verdt å diskutere, annet enn for å bruke dem som en pensel man kan male et helt folk svart med. De maktstrukturer som førte dem inn i handlingen, derimot, er et politisk problem. Og Selbækk er en del av de maktstrukturer. Det samme er Laban, det samme er Rose, det samme er Nasrallah og hva de nå alle sammen heter, disse populister med høyt blodtrykk som lekte med ild i kruttårnet over hele den islamske verden.

Men vi (Europa, Skandinavia) må ikke glemme vårt eget ansvar. Vi må ikke skyve det fra oss. Det er for enkelt. Det er for lett å svelge. Man skal alltid passe seg når noe er lett å svelge, Eirik. Virkeligheten og historien har pigger og kroker og går ikke ned på høykant.

October 04, 2006 11:40 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

Sperrefristen er det nesten ingen som tar hensyn til lenger, men ett eller annet stinker her.

Jeg kom ellers i skade for å lenke til denne posten din annensteds, Martin. I en diskusjon her borte.

Selbekk som det frie ords bolde forsvarer... Dét er inntrykket som er i ferd med å feste seg, piker og gutter. Og det ikke bare blant dem som vanligvis ikke reflekterer over sånt.

Jeg begynner rett ut sagt å bli litt fælen.

October 05, 2006 7:48 pm  
Blogger Eirik Løkke said...

Selbekk kristenfundamentalist? Mitt inntrykk av han er at han ikke er det. Men det virker som hele din argumentasjon er tuftet på at det er Selbekk som er skurken, skyld i problemene osv.

Det er det jo selvsagt ikke, og endelig virker det som om store deler av medie Norge tar selvkritikk for sin tamme og skandaløst feige opptreden for et år siden.

Når vi ser den åpenbare redselen fra journalister, redaktører, kunstnere etc å kritisere islam, så er jeg sterkt bekymret for ytringsfrihetens villkår i Norge og vesten i møte med islam. Det er dette som var Jyllandsposten sitt argument, det var det som var Selbekk sitt poeng, det er det som er Kokkvold sitt poeng, og det er det som er mitt poeng, og det er det som også burde være din bekymring Martin.

October 06, 2006 1:32 pm  
Blogger mrtn said...

Løkke, nå sitter du virkelig fast i din enten-eller dikotomi her. Dessuten virker det som om du overhodet ikke leser hva jeg skriver. Jeg tillater meg å sitere meg selv:

"Og Selbækk er en del av de maktstrukturer. Det samme er Laban, det samme er Rose, det samme er Nasrallah og hva de nå alle sammen heter, disse populister med høyt blodtrykk som lekte med ild i kruttårnet over hele den islamske verden."

Du kan lese det samme i minst tre forskjellige formuleringer fra meg i tråden over.

Og nå drar du bare videre på den samme tråden som høyresiden har gjort hele veien: De tolker motvilligheten til å kritisere islam på en slik måte som det ble gjort som frykt. I noen få tilfeller er det nok absolutt det - og det synes jeg er minst like problematisk som du gjør - men stort sett så handler det rett og slett om at vi ikke mener at det er det som er interessant. Det er ikke noe som er relevant, ikke noe som fortjener vår energi. Jeg har lest koranen og fant omtrent den samme mengden med ting jeg var uenige i der som jeg gjorde i Bibelen.

Vi kan godt kritisere kristendom og islam som livssyn, men i så fall må kritikken være rettet mot religionens realpolitiske utfall, heller enn et abstrakt, ikke-diskriminerende utfall mot 1.3 MILLIARDER mennesker.

October 06, 2006 1:40 pm  
Blogger mrtn said...

Og jo, Selbekk (beklager, jeg har skrevet Selbækk hele tiden, det er feil) er kristenfundamentalist. Det kan det ikke være tvil om, dersom du leser hans vekkelseskristne avis.

October 06, 2006 1:42 pm  
Blogger Eirik Løkke said...

Og mitt poeng er at sentrale norske tegnere og redaktører er livredd for å kritisere Islam jf Fin Graff, Roar Hagen m.fler, og etter bråket med karikaturer, drapet på Van Gogh og operaen i Berlin så viser det at frykten for å kritisere islam brer seg.

Eller som Washington Post kommentator Charles Krauthammar formulerte det: "How dare you say islam is a violent religion - I kill for it" is not exactly the best answer to prove it wrong...

October 06, 2006 4:05 pm  
Blogger Milton Marx said...

MGL: Vi er nok uenige om det meste, og jeg ser jo at Selbekk ikke levnes meget ære. Det ville altså glede meg å få høre hvilke begrunnelser muslimske redaktører kan ha hatt for å offentliggjøre tegningene.

Innvandringsmotstand? Kristenfundamentalisme? Rasisme? Fremmedfrykt? Religionskamp? Islamofobi?

Det er vel sånn stort sett de motivene venstrefløyen gir Selbekk å velge mellom.

October 09, 2006 4:23 am  

Post a comment

<< Home