*

14.6.09

HRS og Amal Aden

Her kan du lese Åse Brandvolds sak i Klassekampen om at Human Rights Service og Hege Storhaugs arbeidsmetoder har blitt tatt opp i departementene.


Personlig er jeg overhodet ikke innblandet i denne saken her, og uttaler meg (som alltid ellers i denne bloggen) som privatperson, men fra sidelinjen synes jeg det er litt rart at HRS hevdet at Klassekampen "blåste" deres "Deap [sic] Throat i prosjektet for å avdekke kjønnslemlestelse."

Når de vet at Klassekampen ikke "blåste" kilden. Kilden blåste seg selv. Lenger nede står det:
Aden stod selv frem i Klassekampen i går, altså hun ønsket å komme på trykk. Dette er likevel ingen unnskylding for Klassekampen. Redaksjonen plikter å vurdere både sikkerhet og om kilden burde beskyttes mot seg selv. Dette er enkel og grunnleggende presseetikk.
Så det de visst sier er at Klassekampen ikke kan grave i HRS' metoder, fordi kilden ikke er i stand til å vurdere egen sikkerhet. Men HRS kan bruke kilden i farlig arbeid fordi ... ?

Labels: , , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Så spørs det om HRS skapr større problemer med sikkerhet for henne enn det Klassekampen gjør.

June 16, 2009 12:16 pm  
Blogger mrtn said...

Kan unektelig se slik ut, ja.

June 16, 2009 12:30 pm  

Post a Comment

<< Home