*

18.8.05

"Adorno er her!..."


"...festen kan begynne!"

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

hahahahahaha!

August 22, 2005 2:12 pm  
Blogger Susanne Christensen said...

Hector Rottweiler digger ikke jazz, du. Kan han stadig være en helt, da?

August 22, 2005 5:26 pm  
Blogger mrtn said...

Hvad mener du? Han har da sin helt egen jazz-kvartett!

Nei, nei. Så likte han ikke så mye annet enn 12-tonemusikk. Men han forsto aldri riktig jazz, fordi han kun havde hørt "jazz" av sånne folk som Bing Crosby. Men dog: han formildnet vistnok sine meninger om det i senere tid. Min far kan sikkert fortælle dig alt om det. Er the all-seeing I her et sted?

August 22, 2005 9:52 pm  
Anonymous Anonymous said...

Adorno er klart en fest, han gjorde mig gråhåret og halvskaldet på en weekend. Amazing dude!

August 25, 2005 9:26 pm  

Post a Comment

<< Home