*

7.9.05

Tilbakeskrittspartiet

Det var en interessant kronikk i BT idag. Kronikken selv var ikke voldsomt godt skrevet, og den ender opp med å trakke i fellen til Godwins lov, men jeg syntes allikevel at det var en god artikkel, fordi den tar tak i noen ting som jeg har irritert meg over i årevis. Desverre er disse innvendinger så kompliserte at de a) ikke biter på FrPs lettlurte velgere, og b) umulig lar seg fremføre i noen meningsfylt form på tv.

Det er dette med FrPs populisme. At deres partiprogram er inkonsistent. Ment for mennesker som leser partiprogram i punktnedslag, og punkt for punkt kan si seg enig, uten å se den store sammenhengen. Altså klarer FrP å være både mot skatter og avgifter og for en nedbygging av det statlige byråkrati, men samtidig å kreve en sterk statsmakt for å kontrollere kriminalitet, innvandring etc. De klarer å ha et kristent verdigrunnlag, og være for billig sprit, søndagsåpent og porno. De klarer å være liberalister, men samtidig være mot fri innvandring. (Det siste er, tross neoliberalister verden over, en umulighet.)

FrP er for mennesker med konsentrasjonsvansker, altså, og det innebærer at oi se på alle fargene!

7 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Men! http://blog.aftenposten.no/index.php?op=ViewArticle&articleId=42&blogId=1

September 07, 2005 1:43 pm  
Blogger mrtn said...

Joa, men er det noe men, da? Jeg mener at hvis man slipper en stemmeseddel i valgurnene, så er det et utsagn som sier at man gjør et informert valg, og er bevisst på alternativene. Hvis det partiet du stemmer på ikke henger på greip, så er du under enhver kritikk, uansett hvor lite utdanning eller lav inntekt du har. Er jeg for nazi nå? Jeg syntes at hvis man ikke mener man har nok peiling til å stemme, så bør man ikke stemme. Det har ingenting med klasse å gjøre, men alt med peiling. Noen rikinger har ikke nok peiling til å stemme annet enn det egoistiske valget (Høyre), noen fattige har ikke nok peiling til å se at det som ser bra ut på papiret ikke er bra i virkeligheten.

Det er rart, jeg syntes for hver setning at jeg høres brunere og brunere ut, og det er jo ikke meningen. (Dessuten blir man jo utvist hvis man er brun, her i landet)

Uansett, så kan man ikke slutte å kritisere et dårlig valg, i det håpet at færre vil gjøre det. Man kan ikke la være med å kritisere Bush, og hans velgere, i det håpet at de vil slutte å velge ham når de velutdannete slutter å mobbe dem. Men en ting er sikkert: hovedkritikken må alltid ligge på partiet, og politikerne, ikke på velgerne. Det er politikerne som har hovedansvaret.

Alt jeg sier høres helt feil ut. Er det noen der ute som kan fortelle meg hva som er galt med argumentasjonen?

September 07, 2005 2:35 pm  
Blogger Gaute said...

Det å ikke insistere på at alle borgere som er i stand til å knytte sine egne skolisser på død og liv benytte seg av stemmeretten, har jo tradisjonelt sett blitt oppfattet som en elitistisk posisjon her til lands. Kanskje du ikke har lyst å framstå som elitist?

September 08, 2005 1:44 pm  
Blogger mrtn said...

Jeg skal ikke underslå at jeg har noen elitistiske trekk.

Min posisjon er den at alle over en viss alder må ha stemmerett, og at alle som mener de kan ta et informert valg skal stemme. Men: det skal selvsagt etterstrebes at så mange som mulig føler seg istand til, eller kallet til å stemme. Dette henger sammen med et godt utdannelsessystem og et fritt media.

September 08, 2005 2:01 pm  
Anonymous Anonymous said...

Kanskje ubehaget stammer fra at dine argumenter, hvis vi skal lete litt med lykt etter ubehaget, minner om et ønske om at noen, ikke alle, bør stemme. Kriteriet er ikke eiendom, men kulturell kapital, som jo ikke er akkurat jevnt fordelt. De som har ikke har "peiling" bør bli hjemme, mens de som mener de kan ta et "informert valg" skal stemme. Altså de som har rukket å samle opp like mye land som det vi godseierne har, får bli med? De eiendomsløse vil jo uansett ødelegge politikken, så vi kan stemme for dem, vi som har jord.

September 08, 2005 2:58 pm  
Blogger mrtn said...

Jo, men jeg mener jo at noen, ikke alle bør stemme.

Et valg er nettopp det - et valg. Det er vel det minste man kan forlange. Hvis du mener du kan ta beslutninger på mine vegne, så må du ha meninger.

Men jeg er for at alle skal være istand til å ta det valget. Altså at alle er selvstendige og kritiske.

September 08, 2005 7:57 pm  
Blogger mrtn said...

For the record så tror jeg rett og slett ikke at jeg skjønte den siste kommentaren fra anonymous når den ble gjort. Idag er jeg nok langt mer enig med ham/henne enn jeg trodde den var, og synes det er et godt argument. Det beste motargumentet jeg kommer med er i mitt andre avsnitt, at valg er valg også på mine vegne, og at et moralsk ansvar derfor er til stede.

June 13, 2006 4:13 pm  

Post a Comment

<< Home