*

11.10.05

Der menes mere


Vi fikk endelig fatt i Syn og Segn idag. Vi abonnerer egentlig, men det kom ikke på døren. Til slutt gikk vi ut og kjøpte det.

Det var veldig fint å se artikkelen på trykk, det var også veldig fint å se at et sitat fra teksten var brukt som grafisk element helt i begynnelsen.

En alvorlig tyrkleif har dog sneket seg inn, og ikke blitt tatt i korrekturen, og jeg føler jeg må rette den: på side 78 står det at "ein blogg er, i forma si, det som blir kalla ei faktisk utsegn." Der skal det selvsagt stå "eit fatisk utsagn." Dvs. et utsagn som er fokusert på at kanalen for overførsel er åpen. Jeg har det fra Roman Jakobson, men det er sikkert eldre enn som så.

En annen ting jeg har helt glemt å si er at jeg har et intervju med Olaug Nilssen (sidebar) om det nye tidsskriftet Kraftsentrum, i siste nummer av landets store ironiformidler, Natt & Dag (under overskriften "Den Nye Urinen", som jeg fullstendig fraskriver meg ethvert ansvar for). Artikkelen er verdt å lese alene for billedet av Olaug.

7 Comments:

Blogger Jill said...

Gratulerer! Jeg må gå og kjøpe Syn og Segn :)

October 11, 2005 9:39 am  
Anonymous Anonymous said...

1923 B. MALINOWSKI in Ogden & Richards Meaning of Meaning, p. 478: There can be no doubt that we have here a new type of linguistic use -- phatic communion I am tempted to call it, actuated by the demon of terminological invention -- a type of speech in which ties of union are created by a mere exchange of words.

October 11, 2005 10:02 am  
Blogger Sara said...

Tillykke:) Jeg ånder lettet ud, fordi jeg nu kan se at jeg har en arvtager til den bog, i min reol der, har genereret mest nnngghh (lyden af had og frustration) - nemlig Visuel Kommunikation På Websites, af Lisbeth Thorlacius. Her er der side op og side ned med R. Jakobsen. Den heldige vinder (dig) er velkommen til at komme til Paradis og personligt fjerne udyret fra min stue.

October 11, 2005 10:06 am  
Blogger Mikkel said...

Bla, bla, spacing the bandwagon, noget med en elg, bla, bla.

October 11, 2005 10:25 am  
Blogger mrtn said...

Takk, takk.

All I: "And also, I happen to have Malinowski RIGHT HERE."

October 11, 2005 10:53 am  
Blogger Susanne Christensen said...

Norli? Jeg så ikke et pløk igår.

October 11, 2005 1:49 pm  
Blogger mrtn said...

Det var Ragnfrid som købte det, men jeg tror det skal være der et sted. Ellers har Hilde S forsikret mig om at det er på vej i posten, også.

October 11, 2005 1:50 pm  

Post a Comment

<< Home