*

14.12.05

der menes IV

Silje Norevik og meg er i avisen borte på kvinneriforskning.no. Det gjelder etterspillet til debattmøtet på På Høyden tidligere i høst ("8 vitenskapelig ansatte, 7 stipendiater - bare 1 kvinne. TILFELDIG?")

Jeg er knusetrøtt og gjennomvåt etter en kort natt og et av høstens verste regnskyll. Det er derfor jeg ser litt skeptisk ut på bildet.

4 Comments:

Blogger Mikkel said...

Spørgsmål: Hvor mange af de nævne stillinger var besat af borgere med anden etnisk baggrund end norsk?

December 14, 2005 3:15 am  
Blogger Susanne Christensen said...

Jeg ser med stor entusiasme på det tiltag som her skitseres:

" ... noen av professorene har ringt rundt til dyktige kvinnelige uteksaminerte masterstudenter og oppfordret dem til å gjøre en akademisk karriere."

Ring-ring, det er Atle. Du? Øh, kunne du, øh, host-host.

December 14, 2005 5:57 am  
Blogger mrtn said...

Mikkel: En av dem, men det er innenfor et normalavvik, så ikke noe man kan snakke konkret om. Generelt på HF (og sikkert uib) er det dog generelt underrepresentasjon av de nye landsmenn, såvidt jeg har forstått.

December 14, 2005 8:22 am  
Anonymous Anonymous said...

hi hi, Susanne, litt skjevt sitat, kanskje. Men EBH og PB har tatt grep, andre har vært mer trassige.


;) Silje

December 15, 2005 3:13 pm  

Post a Comment

<< Home