*

16.1.06

Bybane

BTs nettdebatt om bybanespørsmålet er det flere ting jeg syntes var interessant. Det første er selvsagt at folk ikke kan stave, ikke kan og/å-regler og at ord delings feil er den syvende landeplage. Men utover det så setter Eirik Glambek Bøe fra Kings of Convenience fingeren på det i det følgende utdrag. Det hele handler egentlig om grunnleggende samfunnssyn.
Kollektivtrafikk er etter mitt syn et samfunnsansvar. Hvis noen skal tjene penger på kollektivtrafikk, betyr det at passasjerene må betale mer enn de får tilbake. Utviklingen går i retning av at private aktører overtar driften av kollektivtrafikken rundt om i Europa. Selskapene gjør dette fordi de tjener penger på det, men tilbudet blir bedre hvis det offentlig tar på seg driftsansvaret.

Ove: [Motstander av bybane, red.anm] Det finnes bare et svar på det spørsmålet. De er vi - vanlige skattebetalere som får svi. Jeg tror neppe noen private aktører vil gå inn i et underskuddsforetak.
Kollektivtrafikk er et fellesgode, og det burde være helt åpenbart at det er meningen det skal gå i null eller under, og kun fokusere på å yte en god tjeneste til offentligheten. Ove Monsen forstår ikke at det finnes tjenester i samfunnet som det ikke er meningen noen skal tjene penger på. Han har visst viklet seg for langt inn i et kommodifisert verdensbilde. Staten burde ta seg av infrastruktur, fordi infrastruktur ikke skal handle om profitt, på samme måte som det å gå med posten ikke skal handle om å selge DVDer og dårlige CDer til overpris. Posten skal gå med posten, ikke med overskudd.

Jeg har forresten meldt meg inn i SV. Does it show?

6 Comments:

Blogger Mikkel said...

Come to the dark side. No, the other one.

January 16, 2006 2:27 pm  
Blogger Susanne Christensen said...

SVanky.

January 16, 2006 7:54 pm  
Blogger Sara said...

JUHU.

January 16, 2006 10:45 pm  
Anonymous Anonymous said...

Njahnei, jeg vet nå ikke helt om jeg er så uenig med disse folkene som vil ha profitt akkurat i bybane-saken. Jeg er selvsagt helt enig i at det offentlige skal ta seg av infrastruktur uansett, men problemet med bybanen er om den vil resultere i fungerende infrastruktur, eller om den bare er en tilfeldig storutgift som politikerne er villige til å støtte bare for å late som om de er miljøvennlige. Om vi får en bybane som kun få vil bruke, hva er poenget da?

Det blir litt som alle disse sykkelfeltene, som kun unntaksvis fungerer for syklistene. Jeg tror de har langt større betydning for politikerne som har vedtatt å få laget dem, enn for de som faktisk skal bruke dem.

(Og SV, i disse tider?)

January 17, 2006 2:31 pm  
Anonymous Anonymous said...

SV: ja akkurat i disse tider. Det er et parti med mange gode meninger og mange dårlige politikere. Jeg er lei av å sitte på tribunene og spise popkorn.

Sykkelfelt: de fungerer som bare juling i Danmark. Hva er det som gjør at de ikke fungerer i Norge?

Bybane: men 20.000 mennesker tar kollektivtrafikk langs traseen til bybanen hver dag. Hvorfor skulle ikke de bruke bybanen? Og dette tallet kommer mest sannsynlig til å øke. Og dessuten skal bybanen jo nettopp ideelt sett være første trinn i en utbyggingsplan som kobler sammen Åsane, Fana og Sentrum. Hvis prosjektet styres skikkelig, er det en langsiktig og god infrastruktursutbygging.

January 17, 2006 2:40 pm  
Blogger Mathias said...

man må ikke glemme Loddefjord også, bybane må komme der også.

Ja hvorfor skal en bybane gå med overskudd?. Bussene går jo ikke med overskudd, så hvorfor skal en bybane gjøre det. Vi bergensere og innflyttere i Bergen, kan ikke regner med å få en gratis bybane, hvor man Bergen Kommune bare må betale en egenandel på 110 millioner, resten er bompenger, staten, og fylket.

January 24, 2006 10:20 pm  

Post a Comment

<< Home