*

9.2.06

Ei tilskiping verda treng
Tid: fredag, 10.02.06 kl. 17.00 sted: Festplassen.

Representanter for innvandrermiljøet i Hordaland, biskopen i Bjørgvin og
muslimske organisasjoner har vært sammen for å drøfte den situasjonen som er
oppstått som følge av at karikaturtegninger av muslimenes profet Muhammed er
publisert.

Vi står sammen om at ytringsfrihet må bygges på respekt og toleranse.

Vi tar avstand fra voldsbruk og krenkende provokasjoner. Vi vil fremme
integrering og dialog som de viktigste virkemidlene for å løse religiøse og
kulturelle konflikter.

Vi vil sammen ta initiativ til å invitere Bergens innbyggere til en fredelig
fakkel markering av fellesskapet på tvers av religioner og folkegrupper.

Biskopen i Bjørgvin Ole D. Hagesæther
Bergen Moskè
Felles innvandrerråd i Hordaland Samba Njie
Kontaktutvalet mellom innvandrere og styresmakter i Hordaland Joril Christensen
Den Palestinske foreningen i Bergen Ahmad Aljamal
Kurdisk kulturforening i Hordaland
Norsk Folkehjelp

0 Comments:

Post a Comment

<< Home