*

6.3.06

Grüner

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nå må Grundertrohaugs slutte sjølvwikipedifiseringen, og sjølvgooglingen.

Velmenende.
SSN

March 07, 2006 11:57 am  
Blogger mrtn said...

Vyrde SSN,
ifølge Sokrates går vegen til den fullkomne væren gjennom å elske seg sjøl først, og dinest alle andre. Vegen til sann kunnskap gjekk for Sokrates gjennom å oppdage dei sanningane som lå gjømde i sjela di. Kvifor skulle ein ikkje google seg sjøl?

Dessuten: det er litt som Hotel Cæsar. Alle seier at dei ikkje ser på, men seertallene seier noko anna. Du gjer det nok, berre innrøm det.

Vennlege helsingar,
Martin Gründer Larsen

March 07, 2006 12:12 pm  

Post a Comment

<< Home