*

9.3.06

Selv når han ikke er på tv.

5 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Blogger og smser du på en og samme tid? Det må jeg si. Veldig postmoderne av deg.... :)

March 09, 2006 7:08 pm  
Blogger Gaute said...

Er det en allusjon til Videodrome?

March 10, 2006 10:53 am  
Blogger mrtn said...

Dette er skammelig, men jeg har faktisk aldri sett Videodrome.

March 10, 2006 10:55 am  
Blogger Gaute said...

Ok, ingen skam dét. Det var bare de to postene som til sammen minte meg om en av aforismene til den tydelig McLuhan-avledete professorprofeten i filmen:

"I refuse to appear on television... except... on television!"

Eller noe sånt.

March 10, 2006 12:31 pm  
Blogger mrtn said...

Et av gårsdagens høydepunkter var foriøvrig da Carl Ivar ble spurt (av Jens Kjeldsen) om hva han tenkte om sin egen rolle som retoriker og kommunikator. Da svarte han at han hadde lest mye kommunikasjonsteori, og bl.a. allerede seint på 70-tallet hadde hatt stor glede av å lese Marshall McLuhan som sa at "the message is the media." Koblingen Hagen + McLuhan var kostelig nok, men den lille feilsiteringen, det er punctum, det.

March 10, 2006 2:57 pm  

Post a Comment

<< Home