*

28.11.06

Dagens Dagsrevyen:

Nyhetsoppleseren: Det er [så og så mange] prosent kvinner i lokalpolitikken.

Og så, jeg sverger, la han stemmen opp i et tullete toneleie og sa, mye høyere enn han hadde snakket tidligere:

Aaaaalt for lite, mener kommunalminister Åslaug Haga.

Det var helt surrealistisk. Som om det bare var en tullenyhet på barne-tv eller noe.

9 Comments:

Blogger Lasse said...

HØRT!

...og med hensyn til nyhedsoplæseren -"så skulle man nok ha været der" som man siger ;-)

November 28, 2006 10:44 pm  
Blogger mrtn said...

M: Skjerpings. Sånn snakker man ikke. Og selv om virkemidlene de foreslår absolutt er åpne for diskusjon så er det et reelt strukturelt problem at det er lav representasjon av kvinner i politikken. Det er ikke et grunnleggende juridisk problem lenger - kvinner har stemmerett - men der finnes det som kalles for systemic bias. Glasstaket, implisitt eller eksplisitt favorisering, selv-replikerende systemer, kulturelle tendenser, små signaler i kontakt med autoriteter, etc. Hvor problemet ligger er sikkert et komplisert og innfløkt spørsmål. Jeg vet at det er det for kjønnsrepresentasjonen på litteraturvitenskap, som kontaktutvalget jeg sitter i prøver å rette på. Men å lokalisere og bearbeide problemet er viktig for hele samfunnet. Jeg kan ikke se at det uthuler kvinnekampen å påpeke det problemet.

November 29, 2006 12:10 am  
Blogger Mikkel said...

Rimelig talentløst først å bortsensurere min kommentar, for deretter å begynne å motargumentere.

Du kan velge enten at du ikke tør ta debatten (det passer meg fint, jeg har hørt argumentene dine før og de består stort sett av at du gjentar ordene ”systemic bias” og ”glasstak”), eller du kan velge at du tør ta debatten, og da foregår det på den måten at jeg får lov å argumentere for synet mitt selv om du er uenig i det. Det ville være fint om du kunne bestemme deg.

Det skal være meg en sann fryd og fornøyelse å høre deg redegjøre for hvordan du mener det kan forsvares å ville endre valglovene slik at det blir ulovlig å stille lister som ikke innehar minst 40 % kvinner ved et demokratisk valg.

November 29, 2006 8:48 am  
Blogger mrtn said...

Jeg hadde ikke problemer med argumentene, Mikkel. Jeg hadde problemer med tonen de ble fremsatt i, og de ordene du valgte å bruke. De hører ingen steder hjemme, iallefall ikke når man prøver å ha en ordentlig debatt i det som tross alt er en deloffentlighet. Når de ble fremsatt i den formen de ble fremsatt i, kunne jeg ikke gjøre annet enn å slette dem.

Når det er sagt så er det ikke nødvendigvis et debattproblem at jeg gjentar et fullstendig gyldig poeng. "Jeg har hørt dine argumenter mot massemord før, og de består stort sett i at du gjentar ordene menneskerettigheter og egenverdi". At jeg gjentar det er vel strengt tatt ikke noe poeng i det hele tatt.

Ellers så er jeg, om du følger med på det jeg sier, ikke nødvendigvis enig med H & B. Jeg synes at Haga og Veggimellom setter fingeren på et sentralt problem ved demokratiet. Jeg synes det er en skandale at kvinner ikke er bedre representert i lokalpolitikken. Men radikal kjønnskvotering er et jævlig drøyt skritt, særlig i frie valg. Man burde tenke seg godt om før man gjorde det. I visse tilfeller er det nødvendig, i andre ikke. Det min bloggpost handler om er at jeg reagerer sterkt på hvordan denne saken tilsynelatende ble behandlet som usaklig av Dagsrevyen. Det er ikke usaklig. Det er et jævlig viktig problem. Og når en av demokratiets sentrale institusjoner pøh-pøher den, så danner det en del meninger ute i det "frie" "rasjonelle" "demokratiet". Ikke?

Til evt. andre som har lyst til å delta i debatten kan Mikkels argumenter i den slettede posten oppsummeres som følger: I et demokrati kan regjeringen selvsagt ikke bestemme hvem man skal stemme på. Denne typen borgerlig feminisme er typisk det som uthuler den viktige kvinnekampen, mener han.

November 29, 2006 9:19 am  
Blogger HPL said...

Det var vel Christian Borch som satt i Dagrevyen-studioet i går, var det ikke? Synes han snakker sånn bestandig, jeg.
(har vært innom NRKs web-tv, men fant ikke innslaget du viser til)

November 29, 2006 12:55 pm  
Blogger mrtn said...

Kanskje jeg bare innbilte det? Noen ganger overreagerer man når ting går så raskt på tv.

November 29, 2006 12:58 pm  
Blogger HPL said...

Sikker på at det var på NRK du hørte det?
Veit ikke om denne linken funker hos deg.

November 29, 2006 1:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Om det var Christian Borch: for det første trur eg den mannen er relativt oppegåande, så viss han sa noko med tullestemme var det nok fordi han berre er sånn. Altså litt spesiell. Både tonefall og ordvalg er ofte heilt koko. Og han har dessutan ein heilt enormt tørr humor, som er både pinleg og litt morosam.

November 30, 2006 12:42 pm  
Blogger Gaute said...

Jeg kan bekrefte at det var Christian Borch, og at han virkelig sa "aaaaalt". Men hva han mente med det, er jeg slett ikke sikker på.

December 01, 2006 11:58 am  

Post a Comment

<< Home