*

21.11.06

Hilde Sandvik blir debattredaktør i BT. Glimrende! Og så blir Landro ny kulturredaktør. Man kan jo håpe at det innebærer at han kommer til å anmelde færre teaterstykker.

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

"Han kommer til å fortsette sitt virke som teateranmelder, men presiserer at det er nyhetsleder for kultur, Cathrine Krane Hansen, som til daglig styrer den journalistiske kulturdekningen."
Hva skal Landro gjøre da, bortsett fra å anmelde teaterstykker?

Og hva gjør en personalredaktør, nøyaktig? Og en utviklingsredaktør? For han kan vel ikke gjøre det samme som en prosjektredaktør?

Åh, så forvirrende...

November 22, 2006 3:57 pm  
Blogger Bernhard said...

Det gjør ikke noe hvis Landro ikke skriver flere Solstadintervjuer heller kanskje?

November 23, 2006 1:19 pm  
Anonymous Anonymous said...

Kjerstin: Litt kjennskap til BT spesielt, og aviser generelt, tyder vel på at kulturredaktøren blant annet skriver kommentarstoff, og at man ikke har personalansvar, betyr jo ikke at man ikke har ansvar for avisens kulturdekning..

Bernhard: På et semioffentlig sted som en blogg savner jeg argumenter når du kommer med den type utspill.

Jeg synes Landro er en viktig kulturjournalist, og jeg synes det er nokså patetisk å komme med halvflåsete innspill utenfra, uten selv å ha innsikt på feltet det dreier seg om. Før Martin kritiserer Landros bidrag, bør han kanskje selv fremvise hvordan teateranmeldelser skrives, foreløpig har jeg bare sett ham som eksponent for lanseringsjournalistikken i Natt&Dag

vennlig hilsen
Silje

November 29, 2006 11:20 am  
Blogger mrtn said...

Æh? Ut fra samme argumentet bør man ha spilt teater for å kritisere teateret, vært politiker for å kritisere politikken og massemorder for å kritisere massemord.

Som du vet, og som jeg sa til deg så sent som i fredags hvis jeg husker riktig, så mener jeg at Landro er en glitrende kulturpolitisk journalist og en elendig teateranmelder som har opphengt seg i en ensidig kritisk linje. Han burde ikke anmelde teater. Han er rett og slett ikke god nok til det. Og jeg mener at det gjør stor skade på teateret i Bergen. Husk at han inntil nylig faktisk var et omvandrende monopol på teaterkritikk i Bergen. Han har en direkte innvirkning på jobben og virket til mange, mange mennesker, og det er et ansvar jeg ikke alltid har følt han har tatt like alvorlig.

Jeg er enig i at Landro er en svært dyktig, omenn ikke alltid like forsiktig, kulturjournalist. Jeg er også sikker på at han er en hyggelig og likandes kar. Jeg synes bare ikke han er en god teateranmelder.

Hva gjelder mitt tabloide virke som eksponent for lanseringsjournalistikken i Natt & Dag, så har vi vel alle sammen våre svin på skogen der, har vi ikke?

November 29, 2006 12:41 pm  
Anonymous Anonymous said...

La oss være litt mer modne. Å kunne peke på substansielle kriterier for teaterkritikken og anmelderiet, og være spesifikk når man slakter andres kritikervirksomhet, er vel ikke sammenlignbart med at man må være "massemorder for å kritisere massemord"??? Dette blir for dumt.

Men jeg synes denne posten var full av påstander uten argumenter, og det må du kunne være enig i. Man må jo kunne redegjøre for det man nonchalant slenger ut.
Du må være presis. Hva består Landros "ensidige kritiske linje" i, hva er det ved innholdet i kritikken?

Og ja, jeg får lyst til å si som man kan si om anmelderne som slakter bøker med vellyst: kunne du nå gjort det så mye bedre selv...

November 29, 2006 1:32 pm  
Blogger mrtn said...

Jamen Silje, nå tar du jo og tar den morsomme, men useriøse delen av mitt motargument (massemorderen) og kritiserer den heller enn å svare på mitt seriøse argument: må teateranmelderen ha spilt teater for å anmelde teateret? Kunne Landro ha gjort det så mye bedre selv?

Selvsagt ikke, fordi kritikken er noe vesensforskjellig fra det som kritiseres. Det er vi vel alle sammen enige om. Om jeg er en bedre teateranmelder enn Landro er vel fullstendig revnende likegyldig i denne sammenhengen? Jeg tror ikke at jeg hadde vært en bedre anmelder enn Landro. Det er derfor jeg ikke prøver å jobbe som teateranmelder. Særlig ikke som byens omtrent eneste leste anmelder.

Og ja, denne posten var full av påstander uten argumenter. Alle fire setningene i den, faktisk, var full av påstander uten argumenter. Det var ikke meningen å argumentere med denne posten. At Landro er en dårlig anmelder er en mening jeg har formulert over lang tid, basert på en drøss tekster av ham, og mine egne erfaringer med de samme stykkene. Jeg kunne godt ha tatt og nærlest de fleste av anmeldelsene hans, og imøtegått dem, men det gidder jeg ikke. Jeg orker rett og slett ikke å gjøre det. Og jeg har ikke tid til det (jeg har egentlig ikke tid til å skrive denne kommentaren en gang). Du får bare stole på at jeg kan redegjøre for mine synspunkter. Og det vet du vel egentlig at jeg kan, for vi har da vel diskutert en eller to av anmeldelsene hans tidligere, har vi ikke?

November 29, 2006 2:25 pm  

Post a Comment

<< Home