*

22.2.07

nice segue, dude

"Og nå skal vi altså fra fotografi til surpølse."
-- Hørt på God Morgen Norge

Labels: , , , ,

1 Comments:

Blogger mrtn said...

Jeg mener: "og nå skal vi fra mat for øyet til mat for munnen"? Hadde det drept deg å si noe sånt?

(og gud bedre så fin palatinos kursiv er! mer kursiv i titler på bloggen)

February 22, 2007 1:09 pm  

Post a Comment

<< Home