*

29.4.07

Og prisen for ukens mest arbitrære litterære allusjon går til...

Tom Egil Hverven, for sitt bidrag til gårsdagens bokmagasin i Klasekampen:
Marsdal retter heller blikket mot andre forklaringer: Hemmeligheten er, som helvete i Jean-Paul Sartres teaterstykke "For lukkete dører", de andre.
(Klassekampen s. 35, uthv i original)

Labels: , , ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Er det nokon andre enn meg som trur at Tom-Egil NETT har lest det Sartre-stykket?

April 29, 2007 2:17 pm  

Post a Comment

<< Home