*

5.9.07

Og forresten så har Audiatur åpnet bokhandelen. Jeg oversatte Audiaturs presentasjonstekst om Øyvind Rimbereid fra svensk. I bunnen av den er det en lenke til dette fine diktet av ham. Jeg er ganske sikker på at det er nytt.

Labels: , , , ,

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Enig, diktet er riktig fint – og er hentet fra Trådreiser (2001). Det burde nok settes inn en kilde under teksten, ja.

September 07, 2007 11:05 pm  
Blogger mrtn said...

Okay! Jeg har kun skummet den. Den eier jeg heller ikke. Kanskje man burde kjøpe den, f.eks. fra Audiatur?

September 10, 2007 2:42 pm  

Post a Comment

<< Home