*

8.12.07

This is a man's, man's, ma-a-an's world

Edvard Hoemosocialus Heteronormativisaurus Rex ble intervjuet i Klassekampen forleden dag. Min reaksjon til dette intervjuet, i sin helhet, er som følger:

Blæh.

Mvh.
Mann
(i krise)

Labels: , , , , , , ,

2 Comments:

Blogger Bruno Angelface said...

jeg tillegger en "promp" og en "prut", for syns skyld, uten å ha lest intervjuet, men som venn av familien regner jeg likevel med at det går greit.

December 09, 2007 10:00 pm  
Blogger mrtn said...

Javisst er det greit, Baste. Kroppsfunksjoner er alltid et godt svar mot paleosjåvinister.

December 09, 2007 11:49 pm  

Post a Comment

<< Home