*

14.6.09

For rikfolk flest

Stein Hansen, styreleder i Arctic Securities, i en epost som er en del av en innsamlingsaksjon for Frp:
Våkn opp er ordet som gjelder nå! Vi ender opp i et land hvor det som gjelder er å være uføretrygdet eller medlem av Taliban! Vi trenger en regjering som tar kontroll over innvandringen og belønner de som vil og kan jobbe. Norge gir snart høyere lønn til disse gruppene (som har blitt meget store) enn hva en sykepleier, polititjenestemann har!
Hvor faen skal man begynne? Hvis vi ser bort fra hvor dårlig skrevet dette er, så er det et så sterkt konsentrat av idioti og brutal hensynsløshet i "tankene" til Hansen at det er vanskelig å se hvor man skal begynne. Det er som en liten buljongterning av dårlig.

For det første så er det opprørende når en finansmann i ramme alvor tror at uføretrygdete "tjener" mer enn en sykepleier eller polititjenestemann ("Ikke rart det ble finanskrise," tar jeg meg selv i å tenke). Jeg kan avsløre etter kun en kort tur innom Nav.no at det ikke medfører riktighet. For det andre kan jeg også avsløre at Taliban ikke er en arbeidsgruppe i Norge og at denne ikke får lønn av staten. Taliban, Hansen, er en islamistisk paramilitær gruppe som opererer i grensetaktene mellom Afghanistan og Pakistan. Dersom de tenker på innvandrere eller asylsøkere, så kan jeg avsløre at de ikke alle sammen er medlem av Taliban, og at antydningen om at de er det er grov og rasistisk.

I tillegg så synes jeg at det er litt spesielt at en mann som rent objektivt sitter fett i det ikke er villig til å bidra til felleskapet. Jeg søkte litt på Stein Hansen på skattelistene og mistenker at denne karen i Sarpsborg nok er vår mann:
Hvis du er STEIN HANSEN...
Tjener du 4549 % over snittet for Sarpsborg (193 629 kr.)
Skatter du 6693 % over snittet for Sarpsborg (62 807 kr.)
Er formuen din 1343 % større enn snittet for Sarpsborg (258 539 kr.)
Jeg tviler på at Stein Hansen jobber 4549 % mer enn folk flest i Sarpsborg. Så strengt tatt så hadde det sikkert gått fint om noen uføre talibanere brukte pengene til Hansen til å komme seg tilbake på arbeidsmarkedet. Det er sikkert vanskelig for Hansen å skjønne dette, men samfunnsstrukturen rundt ham er en nødvendig faktor i hans egen suksess. Om flere bidrar til den strukturen så er det nesten garantert bedre for Hansen selv.

Men mer generelt så er det et dypt moralsk problem at man skal straffe mennesker som ikke kan jobbe. Argumenterer Hansen virkelig for et darwinistisk samfunn? Hva hvis han plutselig krasjer BMWen på vei til jobb? Eller får lymfekreft med spredning? Eller hva hvis han plutselig må ta seg av et sykt familiemedlem. Hva som helst kan skje med hvem som helst. Sikkerhetsnettet er der for å ta vare på ham. Ser han ikke det som en samfunnsgode? Ser han ikke det umoralske ved å straffe folk for det de ikke selv kontrollerer? Det er jo liksom en del av den etikken folk på hans side av politikken pleier å framheve.

7 Comments:

Blogger Eirik Løkke said...

Det paradoksale i denne epostaksjonen eller kronerullingen for Siv er jo at det er knapt et parti som går MER inn for å øke trygdene i dette landet enn Frp. Det har nok med å gjøre at de har et stort velgersegment i disse gruppene.

Når FRP forhandlet med Bondevikregjeringen så var det aldri skattekutt (formueskatt, personskatt etc) de krevde, men ØKNINGER i de offentlige utgiftene.

At FRP slipper unna med dette, også blant presumptivt oppegående næringslivsfolk (greit nok leverte ikke Høyre veldig bra i sist periode) det irriterer. Særlig fordi vi trenger penger for å utfordre Arbeiderpartiets enorme bidrag fra LO.

June 14, 2009 8:02 pm  
Blogger mrtn said...

Det viser vel bare nok en gang at

a) Frps politikk er ikke en gang god HØYRE-politikk, det er bare dårlig politikk.

b) Finansfolk er dumme i hodet.

June 14, 2009 11:39 pm  
Blogger Konrad said...

Jøss finnes det innvandrere som ikke er medlem av taliban??

June 15, 2009 12:23 am  
Blogger mrtn said...

Det finnes relevant etterretning som tilsier det.

June 15, 2009 12:37 am  
Blogger Eirik Løkke said...

Noen finansfolk er nok dumme i hodet ja. Ellers interessant å se at vi er enig i at det å øke trygdene er "bare dårlig politikk" :)

June 15, 2009 5:26 pm  
Blogger mrtn said...

Nuvel. Det var nok ikke DEN delen av ditt svar jeg siktet til der, kamerat Løkke. Snarere den gallopperende offentlige sektoren Frp er ute etter.

June 15, 2009 5:33 pm  
Anonymous Day By Day said...

Lovely blog you have

January 25, 2024 1:11 am  

Post a Comment

<< Home