*

14.8.11

Grünerlykke 2011: Valget er klart for alle poptryner. Du må stemme på Martin — Martin Grüner!I kvar som gjeng og som rid og køyrer,
d'er deg eg ser; deg i alt eg høyrer:
I song og synth- og technolåt,
men endå best i min eigen gråt.
– A.O. Vinje, poptryne

A.O. Vinjes spøkelse, som hjemsøker Twitter som @AasmundVinjeboy, har noe uventet vist seg å bli blant Grünerkampanjens sterkeste støttespillere. Han har nå, i sin rolle som leder for Austnorsk Poplag, bidratt med kampanjens første og så langt eneste valgkampsang! Den heter "Lei martini og gamle tryner? Stem på Martin, Martin Grüner", og er embedded rett under dette. Sjangervalget er, for Vinje å være, litt ... uventet. Hans eneste krav som takk var min valgkampslovnad om at Carl I. Hagen kommer til å bli tvunget til å skrive nynorsk når Grünerne har makta.


*

Du må også passe på å høre på valgsangen til den andre Grünerkampanjen. Der er budskapet litt mer antagonistisk. Tittelen er "Stæm inkje på Mikkel Grüner, han er danskajævel". Jeg tror det er en vinner!

Stæm inkje på Mikkel Grüner, han er danskajævel by austnorskpoplaug

Uansett: Her i Grünerkampanjens Oslohovedkvarter er vi dypt beveget og takknemmelige overfor Austnorsk Poplag, som for alltid kommer til å ha en plass i samfunnet etter vi har gjennomført verdensrevolusjonen. Det straumer på meg so eg knapt kan anda!

Labels: , , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home