*

30.9.11

Det liberale forsvar for statens rett til å drepe uten lov og dom

Etter en heftig debatt på Twitter i ettermiddag om at Anwar al-Awlaki har blitt drept i Yemen av det amerikanske militæret (eller muligens CIA), er det en del folk som øyeblikkelig inndras retten til å kalle seg selv liberalere.

Droneliberalere. Du hørte ordet her først.

Al-Awlaki er nesten garantert en terrorist, og definitivt en religiøs ekstremist og hans død er ikke noe stort tap. Det er ikke poenget her. Poenget er at han er en amerikansk statsborger som var bosatt i et fremmed land, som ikke en gang var tiltalt for noen forbrytelse (det amerikanske Justisdepartementet hadde vurdert å tiltale ham for noe, men slått det fra seg. Det var greiere å drepe ham, tilsynelatende). Det betyr at den amerikanske presidenten har tatt på seg makten til vilkårlig å drepe sine egne borgere uten lov og dom. Det er omtrent så illiberalt og autoritært man kan innrette seg i en stat. Og et eklatant brudd på den amerikanske grunnlovens femte amendment:
...nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
Og amendment 14:
1. All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.
*


At folk som Minervas redaktør Nils August Andresen eller Olve Wold, som tidligere ledet Asker Unge Høyre, forsvarer drapet på Twitter – i Wolds tilfelle faktisk feirer det – er ubegripelig, et brudd på all liberal tenknings kjerneverdier. Andresen vil nyansere bildet, skriver han. Det er fordummende ikke å se de reelle sikkerhetsproblemene det å ha en terrorist gående i Yemen og organisere terrorisme, skriver han.

Vel, ja, og Yemen har vært veldig tvetydig i sin utleveringspolitikk og handler ikke raskt nok mot AQAP, men det er ikke en unnskyldning for å drepe egne statsborgere i en fremmed stat. Hvis Irak hadde sendt en drone over Tøyen og drept Mullah Krekar, ville Andresen og Wold være like nyanserte? Hvis Yemen hadde skutt en mann på Manhattan uten lov og dom? Jeg tror vi ville visst hva vi skulle kalle de handlingene, og jeg tror ikke vi hadde vært fornøyd med forsikringer fra fremmede statsledere om at denne karen som ble drept var en skikkelig slem mann.

At det er realpolitiske utfordringer knyttet til internasjonal rettspraksis er et faktum. Det er en del av rettsordenens kaotiske natur. Fristelsen til unilateral handling er konstant, men rettferdiggjør ikke brudd på internasjonale rettsnormer, noe mer enn autoritære staters opphevelse av grunnleggende rettigheter rettferdiggjøres av de "ordensproblemer", "sikkerhetstrusler", etc. som uungåelig dukker opp – eller finnes opp – i slike stater.

John Stuart Mill, maddafakkas.

*

Jeg synes denne debatten er trist fordi den avslører en mangel på prinsipiell tenkning på høyresiden som jeg nettopp ser på Minervakretsen og Civita som en slags motgift mot. De to institusjonene har bidratt veldig til en mer prinsipiell, konsekvent og rettighetsorientert høyreside i Norge. At redaktøren nå plutselig vil gå på kompromiss med retten til rettsprosess og retten til liv slår meg som en alvorlig brist på hans erklærte prinsipper.

For å ta guiden til prinsipiell tenkning helt from the top: Det handler ikke om nøyaktig hvem som har muligheten til å utøve den makten i dag, og hvilken situasjon han utnytter den i. Det er ikke at Obama har drept en terrorist, det er at en president har muligheten til å drepe en borger. Man må se på hvilken presedens dette skaper.

Som Glenn Greenwald, som har vært på sitt beste i en serie bloggposter der han kritiserte forberedelsene til al-Awlakidrapet, skrev idag:
How would the power to assassinate U.S. citizens without due process look to you in the hands of, say, Rick Perry or Michele Bachmann?
Det er det som er spørsmålet. Andresen og Wold har gitt svarene sine: Det er helt ok, det.

O HAI IM IN UR CIVIL LIBERTIZ

Oppdatering: 
Asked if the White House would publish evidence that Awlaki was "operationally involved" in terrorism, Charney said: "Again, this is — the question is — makes us – you know, has embedded within it assumptions about the circumstances of his death that I'm just not going to address."

9 Comments:

Anonymous Mohamed said...

Sier meg fullstendig enig med deg! Er ikke på Twitter lengre så jeg gikk glipp av denne debatten! :)

October 01, 2011 9:05 pm  
Blogger Sosialisten said...

Folka du kritiserer er alle medlemmer av Høgre, så det er vel ikkje meininga at dei skal vere liberale? Dei er vel heller (ny)konservative.

Og eg greier ikkje dele entusiasmen din for Minerva o.l. Alt for mykje neocons der. Til dømes held dei seg jo med folk som Jan Arild Snoen, ein entusiastisk tilhengjar av å slå folk ihel, både i fred og krig. Det hjelper lite å vere "prinsipiell, konsekvent og rettighetsorientert" når prinsippa er George Bush sine. Då blir rettane konsekvent ikkje mykje verde.

October 02, 2011 8:24 pm  
Anonymous Anonymous said...

Høyre er ikke, og har meg bekjent aldri vært noe liberalt parti. At det finnes Høyrefolk som ivrig forsvarer dødsstraff, kommer derfor ikke som noen stor overraskelse på meg.

Imidlertid er det skuffende at medlemmer og/eller tilhengere av landets største konservative parti ikke har større skrupler mot utenomrettslige henrettelser (les: regelrette drap) av denne typen. Et verdisyn som legitimerer at staten dreper egne statsborgere uten lov og dom kan overhodet ikke kalles verken konservativt eller liberalt. Det er rett og slett vanskelig å beskrive den slags holdninger som noe annet enn radikale. Det måtte i så fall bli ekstreme.

October 03, 2011 12:14 pm  
Anonymous Anonymous said...

Høyre er ikke, og har meg bekjent aldri vært noe liberalt parti. At det finnes Høyrefolk som ivrig forsvarer dødsstraff, kommer derfor ikke som noen stor overraskelse på meg.

Imidlertid er det skuffende at medlemmer og/eller tilhengere av landets største konservative parti ikke har større skrupler mot utenomrettslige henrettelser (les: regelrette drap) av denne typen. Et verdisyn som legitimerer at staten dreper egne statsborgere uten lov og dom kan overhodet ikke kalles verken konservativt eller liberalt. Det er rett og slett vanskelig å beskrive den slags holdninger som noe annet enn radikale. Det måtte i så fall bli ekstreme.

October 03, 2011 12:14 pm  
Anonymous Anonymous said...

Argumentasjonen din er et eksempel på hvor virkelighetsfjerne vi har råd til å være i Norge i dag. Det er krig mellom USA og det globale terrornettverket al-Qaida. Krig er dumt og fælt, men det gjelder andre regler under krig. Det er en av grunnene til at kriger utkjempes av soldater og ikke av politifolk. Erklærer du krig mot et land og ved terror dreper 3000 mennesker vil det få konsekvenser. Etter 9/11 ble Natopaktens artikkel V aktivert.

Drapet på al-Awlaki speiles også i Norges handlinger under WWII. Mer enn hundre norske statsborgere ble henrettet av hjemmefronten på ordre fra den norske regjering i London. Dette var landssvikere i tysk tjeneste. Riktignok ble disse drept på norsk okkupert land. Hadde imidlertid noen av disse landssvikerne blitt drept av en norsk agent, enten på Østfronten eller i Sverige, ville det spilt liten eller ingen rolle.

Alternativet til å drepe al-Awlaki, det vil si å gjøre ingenting i forhold til en som jobber fulltid med å gjennomføre terror mot sivile, er absurd.

October 05, 2011 8:47 pm  
Anonymous afas said...

Er vi ikke litt inne på Skjervheims Liberale dilemma ? Hvordan forsvarer den liberale rettstat seg mot den som går til krig mot samme og ikke "spiller etter reglene" ? Ingen kan alvorlig talt mene man skal sitte passive, bundet av prinsipper, og se på at noen aktivt bedriver krig mot en selv, landets innbyggere og de verdier vårt demokrati er basert på ? Hva er alternativet ? Sende inn fallskjermtropper som skal "arrestere" vedkommende og stille ham for retten i USA ?

I ekstreme tilfeller kan prinsipper i sin konsekvens fremstå som absurde.

October 06, 2011 10:14 am  
Blogger Nils August Andresen said...

Jeg synes ikke denne kommentaren gir et godt bilde av hva jeg og Minerva mener om dette spørsmålet - og heller ikke av de prinsipielle spørsmålene involvert. Jeg har svart hos Minerva: http://www.minervanett.no/2011/10/05/awlaki-minerva-og-rettsstaten/ (ja, for langt, Martin...)

Til sosialisten: Det er også tullete upresist at Jan Arild Snoen er en "entusiastisk tilhenger av å slå folk ihjel". Det sier jeg selv om han og jeg er helt uenige i dette spørsmålet - jeg er generelt ingen tilhenger av strengere straffer, og i hvert fall ikke dødsstraff (http://www.minervanett.no/2011/08/19/lex-brevik/). Men å gjengi en meningsmotstanders synspunkter urimelig, er en svært dårlig måte å få en god debatt på. Man gjør det altfor lett for seg selv, og mister av syne viktige innvendinger eller poenger som kan ligge i meningsmotstanderens argumenter.

October 06, 2011 6:17 pm  
Blogger Konrad said...

De siste dagene har den samme kretsen (Civita/Minerva) diskutert og etterlyst en "borgerlig" presse. Jeg er nok i tvil om hva dette egentlig er, men det er kanskje enda større behov for en liberal presse, som er opptatt nettopp av slike spørsmål som dette.

October 09, 2011 4:38 pm  
Blogger Konrad said...

Forøvrig er jeg enig med Mrtn.

October 09, 2011 4:38 pm  

Post a Comment

<< Home