*

7.12.11

Hvorfor Aftenposten skylder Eivind Trædal en unnskyldning

Nesten alt er galt med Aftenpostens leder idag. Jeg oppsummerer argumentet i fire punkter og tar hvert for seg:

1. Christian Tybring-Gjedde burde ikke leve med trusler, og burde ikke være syk. Han burde ha rett til å delta i det offentlige ordskiftet. 
LEDEREN FOR Fremskrittspartiet i Oslo, Christian Tybring-Gjedde, er sykmeldt som følge av drapstrusler og sjikane. Han lever med voldsalarm. Politi har stått vakt utenfor huset hans. Han må unngå steder hvor mange mennesker samles. 
(...)
Det Tybring-Gjedde og hans familie nå opplever, er fullstendig uakseptabelt.
Enig. Jeg ønsker ham snarlig bedring, og at trusselbildet mot ham raskt forsvinner. Trusler om vold hører ikke hjemme noe sted, særlig i politikken, og selv om jeg er motstander av hans meninger, vil jeg som person ønske ham og hans familie alt godt. Selvsagt.

Så langt så bra. Men herfra tar Aftenpostens lederskribent et par litt for brå svinger.

2. Tybring-Gjedde unnskyldte ordvalget i sin mye omtalte kronikk Drøm fra Disneyland. Det bør han ha ros for.
Senere har han beklaget ordvalget i kronikken. Likevel kommer politiske motstandere gang på gang tilbake til akkurat dette innlegget. Er dette rimelig når Tybring-Gjedde, som en av få politikere, har tatt selvkritikk for noe han selv har skrevet?
Ja, selvsagt. Her er hva Tybring-Gjedde faktisk sa da han unnskyldte, i Aftenposten:
... selv om han nå angrer formuleringene, mener han at kronikken «står fjellstøtt politisk.» 
(...) 
«Det er ikke mulig at helt ulike kulturer kan leve sammen uten et felles verdigrunnlag, eller grunnplanke, som Senterpartiets Ola Borten Moe så treffende kalte det. Integreringsutfordringene i det norske samfunnet har ikke oppstått av seg selv. De er resultatet av innvandringspolitikken som er blitt ført de siste 40 årene.»
Så nei, til tross for overskriftene i alle aviser (variasjoner over temaet "Frp-topp angrer omstridt kronikk!"): Tybring-Gjedde sa ikke at han unnskyldte seg for at han hadde ment noe som det var dumt å mene. Han unnskyldte seg for at han hadde sagt det han mente på en krass måte, men han ville samtidig fortsette å arbeide politisk og offentlig for de meningene. Da kan man ta alt innholdet i kronikken som fortsatt gyldig.

Aftenposten går bisarrt nok ut fra at kritikerne var skeptiske til måten Tybring-Gjedde sa at Arbeiderpartiet holdt på å ta livet av norsk kultur, og at fremmede kulturer aldri ville kunne fungere i Norge — ikke at han, en stortingspolitiker, overhodet mente noe så ekstremt.

3. Eivind Trædal og Dagbladet er skyld i at Tybring-Gjedde er sykemeldt, fordi Trædal skrev kronikken "Søppelmennesker", der han i ett avsnitt kritiserer Tybring-Gjeddes kronikk, og Dagbladet ga kronikken en insinuerende presentasjon.
En kronikk i Dagbladet skrevet av Eivind Trædal utløste Tybring-Gjeddes sykmelding for halvannen uke siden. Dagbladets kyniske bruk av Trædals noe ubehjelpelige artikkel, med store portretter av Tybring-Gjedde og to andre personer under tittelen "Søppelmennesker", var dråpen som fikk begeret til å flyte over.
Å gi Trædal skylden for Tybring-Gjeddes sykdom er motbydelig og fullstendig uakseptabelt. Å nevne Trædals helt respektable kronikk i sammenheng med drapstrusler og sjikane er uhørt og opprørende. Enda verre: Det er uprofesjonelt. For mennesker som skal forvalte meninger i offentligheten og har det ansvaret det innebærer, er dette et brudd på profesjonsetikken.

Det er mange grunner til det. For det første at det er litt drøyt å påberope seg medisinsk kunnskap og innsikt i sykdomsbildet til Tybring-Gjedde.

For det andre er det slik at Trædal ikke kan lastes for å sitere og kommentere — selv om det er krasst — meninger som Tybring-Gjedde fortsatt står inne for. Det er det man kaller kritikk. At Tybring-Gjedde ikke makter å stå for de meningene er selvsagt beklagelig, men ikke noe som Eivind Trædal står til ansvar for.

Trædal forholdt seg i kronikken sin til diskursetiske grunnormer, og var krass, men innenfor rammene for den gode, men skarpe tonen som Aftenposten så ofte ellers forsvarer på lederplass. Man har ikke ekstraordinært ansvar når man skriver innenfor de reglene.

(Det bør sies at Dagbladet kanskje burde ha spart seg for å få det til å se ut som om Tybring-Gjedde og co. er "søppelmennesker". I kronikken er dette noe som ropes til unge muslimske jenter på gaten. Men dette er beside the point.)

4. Et eller annet med Geir Lippestad som ikke riktig henger sammen med resten.


Jeg har skrevet til Aftenpostens redaksjon og krevd en unnskyldning til Trædal. Skal oppdatere bloggposten om jeg får svar.

11 Comments:

Blogger Mad Mullah Hastur said...

Men bloggen din får ikkje med seg den flottaste delen; der på sett og vis Trædal har ansvar for at Gjedda er sjuk, men at dei ikkje forstår at Lippestad knytt ansvar til orda til Rustad og Fjordman.

Eg vart sittande å spele på slurva etter det.

December 07, 2011 10:43 pm  
Blogger mrtn said...

Ja, det er tydelig at leitmotifet er "ansvar", men at det ikke riktig er noen sammenheng mellom del 1 og del 4.

December 07, 2011 10:48 pm  
Blogger kursdeltaker said...

Helt enig med deg, men synes punkt to er litt svakt. Konroversen rundt Drømmen fra Disneyland har vel vært mye på form og ordvalg (lett siterbart), så når TG sier at han "innrømmer at kronikken var i overkant krass og kategorisk, og at den ga lite rom for nyanser. Det har jeg tatt lærdom av", så går han ganske så langt i å innrømme at han har tråkket feil. Mener du virkelig at han burde unnskyldt seg for å mene noe som var dumt å mene? Han mener jo tydeligvis det han mener ut fra en virkelighetsforståelse han står inne for.

December 07, 2011 10:59 pm  
Anonymous Hjorthen said...

Og dessuten: Aftenposten mener jo at man ikke kan bruke Disneyland-kronikken mot Gjedda, siden han har beklaget ordbruken i etterkant. I så fall burde ikke Aftenposten kunne bruke Søppelmennesker-kronikken mot Trædal heller, for han har da også beklaget i etterkant?

December 07, 2011 11:00 pm  
Anonymous Emil Flakk said...

Detta gjeng over styr, rett og slett.

Ein kan for so vidt nemne at Dagbladet er galne og at Eivind Trædal burde visst at det han sa kunne bli misbruka. I verste fall er han då dels ansvarleg for ei uheldig ytring, liksom Tybring-Gjedde.

Men so er det no klårt at det aldri var meint soleis, og det er knapt noko å utsetje på resten: Tybring-Gjedde beklagar berre «uttala» av dei harde meiningane sine, ikkje sjølve meiningane.

Eg vonar jaggu på eit retteleg og utførleg svar frå Aftenposten. I verste fall kjem dei til å føre ei argumentsrekkje lik ho ovanfor og orsaka seg so smått for ordljoden. Men det ligg truleg meir ansvar hjå den som sit med siste ordet (redaksjonen) i prentingi av noko, enn hjå den som sender inn eit skriv som synt fram på ein uheldig måte.

December 07, 2011 11:11 pm  
Blogger Magnar said...

En ting til som er litt på siden men som har kommet frem i kritikken av lederen: Aftenposten ønsket selv å trykke Eivinds kronikk, bare han tok bort bitene som kritiserte Aftenposten ("vi ba deg om å fjerne faktafeil om Bawer og Aftenposten"). De hadde ingen motsigelser mot sitatene av Tybring-Gjedde.

Jeg leser lederen som at Eivinds direkte sitat av TG er et eksempel på uakseptabel sjikane. Jeg synes det er litt rart at de mener det all den tid de ønsket å trykke kronikken, og Aftenposten har fortsatt ikke svart meg på om uakseptabel sjikane er greit å publisere ifølge deres redaksjonelle linje, til tross for gjentatte purringer på twitter og i kommentarfeltet.

https://twitter.com/#!/MagnarM/status/144390973366075393

December 08, 2011 12:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Fra en NRK-artikkel:

"Så kom Eivind Trædals kronikk «Søppelmennesker» i Dagbladet noen dager etter.
Da var begeret fullt.
- Christian ringer meg på kontoret for å... Bare for å fortelle meg så jeg ikke får høre det av andre, at det er en forferdelig kronikk i avisen i dag som jeg helt sikkert vil bli lei meg for.
Ingvil sier mannen var opprørt og tydelig berørt, men også forundret over at hvordan han blir fremstilt i kronikken.
- Det har stått masse som ikke hører hjemme overhode i virkeligheten, men denne synes han var ekstra ille. Jeg går for å lese den. Jeg åpner avisen og holder på å kaste opp. Innholdet er så stigmatiserende og forferdelig, sier Ingvil.
Ifølge henne stod det i kronikken at mannen like godt kunne si at alle innvandrere var søppel.
- Christian sier ikke det om noe menneske. Han synes ikke noe menneske er søppel. På nettet lå kronikken ute med kun bilde av Christian. Jeg var opprørt, men for Christian ble det for mye. Han ble sykemeldt."

http://m.nrk.no/m/artikkel.jsp?art_id=17903981

Linken mellom Trædal sin kronikk og Tybring-Gjedde sin sykemelding virker i alle fall langt mer logisk enn linken mellom Tybring-Gjedde sin kronikk og ABB sine handlinger i mine øyne.

December 08, 2011 7:44 am  
Blogger Konrad said...

Som Emil Flakk skriver ovenfor: Dette går rett og slett over styr.

Aftenpostens redaktører bør ta seg en kald dusj og sitte stille i en stol og tenke seg om.

Her kan det være på sin plass å minne om vår tids trylleord: YTRINGSFRIHET. Den som ytrer noe må også regne med å bli motsagt, spesielt en ledende politiker må regne med å bli holdt ansvarlig for det han har sagt, skrevet og gjort.

Dette er ikke hets mot PRIVATPERSONEN Tybring-Gjedde, det er et offentlig ordskifte. Det er en skandale at Aftenposten ikke ser forskjell.

December 08, 2011 1:14 pm  
Blogger Anne Viken said...

i tilfelle Aftenposten meiner at enkelte av deira publiserte kronikker, som Drøm fra Disneyland, ikkje kan siteres eller omtales, foreslår eg at dei merker desse artiklane med varseltrekant: "kan ikkje omtales ettersom avsendar ikkje tåler å bli minna om at han skreiv denne teksten. Risk for sjukmelding".

December 08, 2011 4:27 pm  
Blogger Martin K said...

Dette er bare trist. Naar fikk Frp stemplingsmonopol? Er det saann at den ene siden kan kalle den andre for landsforrädere mens den andre siden bare maa ta imot med et smil? Har vi faatt et nytt sett med formelle regler for debatt, der det ikke er lov aa mislike Frp? Que pasa?

December 08, 2011 4:42 pm  
Blogger Konrad said...

Anonym:
"Linken mellom Trædal sin kronikk og Tybring-Gjedde sin sykemelding virker i alle fall langt mer logisk enn linken mellom Tybring-Gjedde sin kronikk og ABB sine handlinger i mine øyne."

Dagbladet har en spekulativ layout, og NRK dramatiserer denne enda mer i intervjuet med kona. Dette er ikke Trædals feil, Trædal bare siterer TG. Eventuelle trusler mot privatpersonen TG kan ikke Trædal lastes for, det er en spekulativ link i Aftenpostens leder og i NRKs oppslag.

December 08, 2011 5:26 pm  

Post a Comment

<< Home