*

22.3.12

Brev til justisminister Faremo

Dersom du ønsker å signere brevet, legg igjen en kommentar med fullt navn og eventuelt bosted og yrke. Jeg sender følgebrev til Justisdepartementet i morgen og informerer om hvor de kan finne listen over signaturer. 

*

Oslo, 22.03.2012
Justisminister Grete Faremo
v/Justisdepartementet

Hasteomgjøring av utsendelse

Jeg, og dette brevets undertegnete, reagerer sterkt på nyheten om den nært forestående utsendelsen av ekteparet Delic og deres to barn. NRK melder i dag at familien skal deporteres den 23. mars. Barna Verona (9 år) og Aurora (1 mnd) er født i Norge.

I FNs konvensjon om barnas rettigheter artikkel 3, første ledd står det:

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. (min uthv.)
Ved lov av 1. august 2003 nr. 86 ble FNs barnekonvensjon med tilleggsprotokoller inkorporert i norsk lov. Konvensjonen ansees å ha forrang dersom det skulle oppstå motstrid mellom konvensjonen og annen norsk lovgivning.

Jeg minner også om ordlyden til Utlendingslovens § 38, der det står:

Det kan gis oppholdstillatelse selv om de øvrige vilkårene i loven ikke er oppfylt dersom det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning til riket.  
(...)  
I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen. (mine uthv.)
Utsendelsen er derfor fullstendig uakseptabel og i strid med norsk lov og internasjonale konvensjoner som Norge er part i. Barn som har levd i nesten et tiår innenfor Norges grenser må sies å ha særlig tilknytning til riket. Å fullstendig kaste om på disse barnas liv må også regnes som i motsetning til formuleringen om ”sterke menneskelige hensyn”. Jeg kan ikke se noe annet enn at dette er en grov, og umenneskelig feil.

Jeg, og de undertegnete med meg, krever derfor at deportasjonen umiddelbart stanses og at familien får innvilget oppholdstillatelse.

Dersom det er noen tvil om barnekonvensjonens nøyaktige og utvetydige ordlyd, henviser jeg til regjeringens egne nettsider, der den ligger i sin fulle lengde, samt i hendige kortversjoner. Jeg håper at det kan bidra til at slike groteske feilvurderinger som åpenbart har blitt gjort i denne saken aldri noensinne skjer igjen.

Med vennlige hilsener,
Martin Grüner Larsen

På vegne av: 
Paal Bjelke Andersen
Silje Bekeng
Ragnhild Færøykavlen Ellingvåg
Karl Eldar Evang
Caroline Gannefors
Anje Müller Gjesdal
Mikkel Grüner
Tine Grüner Larsen
Dag Grønnestad
Frode Helmich Pedersen
Markus Gaupås Johansen
Stig Beite Løken
Anders Sundnes Løvlie
Sturle Vik Pedersen
Linn Rottem
Erling Sandmo
Ragnhild Laukholm Sandvik
Tore Stavlund
Stina Steingildra
Simon Stranger
Kjetil Jørve Strømme
Jarle V. Traavik
Marit Ubbe
Amal Wahab

247 Comments:

Anonymous Espen D. H. Olsen said...

Jeg støtter denne helhjertet: Espen D. H. Olsen

March 22, 2012 9:11 pm  
Blogger Eivind Trædal said...

Støtter også dette.

March 22, 2012 9:20 pm  
Anonymous Thomas Røst Stenerud said...

Jeg vil med dette stille meg bak brevets innhold.

March 22, 2012 9:23 pm  
Anonymous Ingeborg Senneset said...

Tiltredes og signeres med dette.

Ingeborg Nyvang Senneset.

March 22, 2012 9:31 pm  
Anonymous Sonia Arisland said...

Skriv også meg opp.

Sonia Arisland

March 22, 2012 9:36 pm  
Blogger abre said...

Støttes fullt ut.

March 22, 2012 9:42 pm  
Blogger Ingrid said...

Signerer!

March 22, 2012 9:42 pm  
Blogger Evy Ellingvåg said...

Stiller meg helt og fullt bak dette.
Evy Ellingvåg

March 22, 2012 9:44 pm  
Anonymous Knut Einar Mjåvatn said...

Jeg støtter dette.

March 22, 2012 9:46 pm  
Anonymous Jørn R. Haugen said...

Støtter fullt ut.

Jørn R. Haugen

March 22, 2012 9:48 pm  
Blogger Linn Stalsberg said...

Støtter brevet, Linn Stalsberg

March 22, 2012 9:48 pm  
Anonymous Ellen Eckhoff Holsvik said...

Støttes!

March 22, 2012 9:48 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeg vil også skrive under. Ellen Birgitte Winther

March 22, 2012 9:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tiltredes! Hilsen Idunn Myklebust

March 22, 2012 9:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signer meg inn

Reidar Staalesen

March 22, 2012 10:04 pm  
Blogger Mr. Kongsdal said...

This comment has been removed by the author.

March 22, 2012 10:06 pm  
Blogger Eirik said...

Signerer også!

Eirik Myhr

March 22, 2012 10:07 pm  
Blogger Einar Irjan Ananiassen said...

Signerer på denne!

March 22, 2012 10:08 pm  
Blogger Mr. Kongsdal said...

Støtter 100%.

Per Kongsdal
København

March 22, 2012 10:09 pm  
Anonymous Torgeir Holljen Thon said...

Signert.

March 22, 2012 10:09 pm  
Anonymous Kristoffer Jul-Larsen said...

Jeg støtter dette.

Kristoffer Jul-Larsen

March 22, 2012 10:09 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signeres. Lidunn Lindø

March 22, 2012 10:10 pm  
Blogger Monica Miland said...

Signeres

March 22, 2012 10:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dette har mitt fulle støtte.
Siavash Renani

March 22, 2012 10:19 pm  
Anonymous Eva Larsen said...

Jeg støtter dette.

March 22, 2012 10:19 pm  
Anonymous Heidi Bjerga said...

Støttes på det sterkeste

March 22, 2012 10:23 pm  
Anonymous Anonymous said...

Rikke Bjørk, Molde

March 22, 2012 10:26 pm  
Blogger Tereza Nagy Nordmark said...

Støtter fullt og signerer
Tereza Nagy Nordmark

March 22, 2012 10:27 pm  
Anonymous Else Eide said...

Else Eide said
Støtter dette 100%

March 22, 2012 10:28 pm  
Blogger Henning L said...

Støttes!
Henning Lystad, Inderøy

March 22, 2012 10:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tiltredes!
Mvh Merete Havre Meidell, advokat

March 22, 2012 10:30 pm  
Blogger Hebbe said...

Dette brevet støtter jeg fullt og helt

Anders "Hebbe" Heber

March 22, 2012 10:33 pm  
Anonymous Anonymous said...

Svein Pettersen, Karlsøy. Signerer

March 22, 2012 10:33 pm  
Blogger Miriam said...

Miriam Gjerstad, Oslo.

March 22, 2012 10:34 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeg støtter dette
Anne Mette Sibeko Johnsen, Oslo

March 22, 2012 10:38 pm  
Anonymous Pål E. Olsen said...

Støttes!

Pål Espen Olsen, Oslo.

March 22, 2012 10:38 pm  
Anonymous Anonymous said...

Espen Dahl, Os
Støttes 100%

March 22, 2012 10:38 pm  
Anonymous Linn bay said...

Dette støtter jeg med hele mitt hjerte!!

March 22, 2012 10:38 pm  
Anonymous Anja said...

Støttes!
Anja Lee, Oslo

March 22, 2012 10:41 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes helhjertet!
Une Tangen, Oslo

March 22, 2012 10:42 pm  
Blogger fairyTale said...

Støttes. Tale Hungnes, Oslo / Bergen

March 22, 2012 10:43 pm  
Blogger Unknown said...

Støttast heilhjerta. Sivert Nikolai Nesbø, cellist og lærarstudent.

March 22, 2012 10:43 pm  
Blogger Iver Neumann said...

Støttes!

Iver Neumann, Magnor

March 22, 2012 10:44 pm  
Blogger Nina said...

Støttes helt og fullt. Nina Kirkhus

March 22, 2012 10:45 pm  
Anonymous Anonymous said...

Skam å sende ut vår egen fremtid!
Camilla Frøland Sramek

March 22, 2012 10:45 pm  
Anonymous Hilde Maisey said...

Tiltredes!

March 22, 2012 10:46 pm  
Anonymous May Kristin Myrstad said...

Signerer også!

March 22, 2012 10:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes!
Jon Sandven

March 22, 2012 10:49 pm  
Blogger Egil Opsahl said...

Egil Opsahl

March 22, 2012 10:55 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes !!

Veronica Myking
Historiker Bergen.

March 22, 2012 10:55 pm  
Blogger Tore Wold said...

Jeg støtter!

March 22, 2012 11:02 pm  
Blogger Hanne said...

Jeg støtter og signerer!

Hanne Jahren
Skjetten, Norge

March 22, 2012 11:05 pm  
Anonymous Oddny I. Miljeteig said...

Dette støttar eg fullt og heilt.

March 22, 2012 11:05 pm  
Anonymous Maren Østbø said...

Støtter fullt og helt.

March 22, 2012 11:06 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes.

Andreas Bergseth

March 22, 2012 11:07 pm  
Blogger Købenmomster said...

Jeg støtter dette fullt ut!

Hanne Ramberg Brockhoff

March 22, 2012 11:07 pm  
Blogger Rafael Cobo said...

Jeg støtter dette fullt og helt!

March 22, 2012 11:07 pm  
Anonymous Geir Stene said...

Jeg signerer

March 22, 2012 11:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

Kør på.
Claus Guttesen
Hovden B
6827 Breim

March 22, 2012 11:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støtter !

March 22, 2012 11:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støtter dette. Jørgen Jensehaugen, Trondheim.

March 22, 2012 11:08 pm  
Anonymous Hege Slåttum said...

Signerer.

March 22, 2012 11:11 pm  
Anonymous ingerelisebjoorgen said...

Støtter dette av hele mitt hjerte.

March 22, 2012 11:11 pm  
Anonymous Helle Borchgrevink said...

Støtter denne av hele mitt hjerte, dette er galskap..

March 22, 2012 11:11 pm  
Blogger Ken-Tore Eriksen said...

Denne støtter jeg helhjertet.

March 22, 2012 11:11 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeg støtter denne fullt ut.
Trond Wingård, Oslo. Siviløkonom.

March 22, 2012 11:12 pm  
Blogger egilaslak said...

This comment has been removed by the author.

March 22, 2012 11:12 pm  
Anonymous Anonymous said...

Stiller meg bak dette. Brage Hammeren Pedersen, student.

March 22, 2012 11:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

Ja! Jeg støtter denne.
Bente Øien Hauge, Lærdal, Sogn og Fjordane

March 22, 2012 11:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes!

Grace Cecilie Nilsen

March 22, 2012 11:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes så absolutt!
Hilsen Live Øverlier

March 22, 2012 11:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

Tiltredes! Magne Flemmen

March 22, 2012 11:13 pm  
Anonymous Linn Kornerud said...

støttes.

Linn Helen Kornerud, Bergen

March 22, 2012 11:13 pm  
Blogger egilaslak said...

Jeg støtter dette av hele min fornuft. Og hele mitt hjerte.
Egil Aslak Aursand Hagerup.

March 22, 2012 11:14 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signeres!
Tine Nygaard, Oslo

March 22, 2012 11:14 pm  
Anonymous Eskild Hustvedt said...

Støttes!

March 22, 2012 11:16 pm  
Blogger Joakim brunsvik said...

Signerer!!
Joakim Brunsvik, Rjukan

March 22, 2012 11:16 pm  
Anonymous Håkon Styri, Siviling., Oslo said...

Signert...

March 22, 2012 11:16 pm  
Blogger MiA said...

Signerer!

Mia Skjæret Larsen

March 22, 2012 11:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeg signerer!

Giti Carli Mohn

March 22, 2012 11:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

Ane Bergset Mandal

March 22, 2012 11:18 pm  
Anonymous Kjell Bruflot said...

Signeres

March 22, 2012 11:18 pm  
Blogger OlivenRamp said...

Lara Stiberg Long, Hole

March 22, 2012 11:19 pm  
Blogger Ane Bergset Mandal said...

Ane Bergset Mandal

March 22, 2012 11:20 pm  
Blogger degarden said...

Signerer!

Trond Ødegården, Biri

March 22, 2012 11:21 pm  
Anonymous Kristin Ledsaak said...

Signerer. Kristin Ledsaak

March 22, 2012 11:22 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dette støtter jeg.

Natasja Askelund, Stavanger

March 22, 2012 11:22 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signert!

Camilla Lilledal

March 22, 2012 11:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Anette Hesjedal

March 22, 2012 11:29 pm  
Blogger ICBN said...

Jeg støtter dette.
Ingvild Brekke-Nærstad, Oslo

March 22, 2012 11:30 pm  
Anonymous Beate Petersen said...

Signerer

March 22, 2012 11:31 pm  
Anonymous Lillian Lilleløkken said...

Støttes fullt og helt!!!

March 22, 2012 11:32 pm  
Anonymous Anonymous said...

Ja, selvfølgelig.
Truls Arnegaard, Oslo

March 22, 2012 11:32 pm  
Anonymous Anonymous said...

Mikael Pedersen støtter dette.

March 22, 2012 11:33 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signert!

March 22, 2012 11:33 pm  
Blogger Håkon Dreyer said...

Håkon Dreyer, Oslo

March 22, 2012 11:33 pm  
Blogger Harald said...

støtter!

March 22, 2012 11:35 pm  
Blogger Unknown said...

Støtter!

March 22, 2012 11:39 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signert!
Liv Marie Skaare Baden, Skuepsiller, Oslo

March 22, 2012 11:40 pm  
Anonymous Kjetil Sletteland said...

Jepp.

March 22, 2012 11:41 pm  
Anonymous Anonymous said...

Støttes!

Per Arne Hovland
Fredrikstad

March 22, 2012 11:41 pm  
Anonymous Helena T said...

Jag stödjer detta.
Helena Thunell, Stockholm, Sverige

March 22, 2012 11:42 pm  
Anonymous Håvard Syvertsen said...

Jeg støtter dette.

March 22, 2012 11:43 pm  
Anonymous Anonymous said...

Mari Fjelde Hauger

March 22, 2012 11:43 pm  
Blogger jens bugge said...

Tiltredes.
Jens Bugge

March 22, 2012 11:46 pm  
Anonymous Anonymous said...

Jeg støtter SELVSAGT denne!
Kari Rolland, Nesodden

March 22, 2012 11:46 pm  
Blogger jens bugge said...

Tiltredes.
Jens Bugge

March 22, 2012 11:47 pm  
Anonymous Anonymous said...

Rune Denstad langlo

March 22, 2012 11:48 pm  
Anonymous Sissel Falch said...

Signert!

Sissel Falch
Oslo

March 22, 2012 11:48 pm  
Blogger Lena said...

Lena Bjørn
Fredrikstad

March 22, 2012 11:55 pm  
Anonymous Anonymous said...

Signert: Kristin Hanche-Olsen, Rasta

March 22, 2012 11:56 pm  
Anonymous Anonymous said...

Camilla Gulli, Hønefoss

March 22, 2012 11:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

Enig. Støttes.
Åse Garten Galtrud, Oslo

March 22, 2012 11:58 pm  
Anonymous Heidi Solberg Økland said...

Heidi Solberg Økland, Oslo

March 22, 2012 11:58 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dette er en skam for nasjonen Norge og også en direkte krenkelse på menneskeverdet. Som nordmann ønsker jeg ikke å delta i denne inhumane politikk. Signerer derfor med all min styrke og kraft dette brev.
Reidun karlsen, Stavanger

March 22, 2012 11:58 pm  
Anonymous Anonymous said...

Maria Øverås

March 22, 2012 11:59 pm  
Anonymous Birgit Ekern said...

Støtter!
Birgit Ekern, Bergen

March 23, 2012 12:00 am  
Anonymous Anonymous said...

Jeg er en støtter, og ingen støter.

Anita Ekerhovd
Oslo

March 23, 2012 12:01 am  
Anonymous Stein R. Larssen said...

Støttes helhjertet. Signert Stein Risstad Larssen

March 23, 2012 12:03 am  
Anonymous Anonymous said...

Jeg støtter selvsagt denne! Skammelig og trist at det er kommet så langt.

Ørjan Bere, Trondheim

March 23, 2012 12:04 am  
Anonymous Anonymous said...

Signerer brevet. Silje M. Kile Rosseland

March 23, 2012 12:10 am  
Anonymous Trude Eick said...

Støttes!

Trude Eick, Oslo

March 23, 2012 12:12 am  
Anonymous Anonymous said...

Signert.
Gaute Rossnes, Oslo.

March 23, 2012 12:13 am  
Anonymous Käthe Øien said...

Jeg støtter denne saken like mye som jeg har støttet alle andre saker som aldri har kommet frem i media. Alle de andre som ikke har bekjente eller ressurspersoner som taler deres sak!
Käthe Øien

March 23, 2012 12:16 am  
Blogger Anne Marit said...

Signert. Hjarterått.

March 23, 2012 12:18 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes sterkt av
Sverre Fredrik Hermansen
Nordvollveien 20
2019 skedsmokorset

March 23, 2012 12:18 am  
Blogger Harry-Yrian Fersen said...

Tiltredes..., og signerer!

March 23, 2012 12:23 am  
Blogger bonski said...

Støttes!

André Bonkowski
Kolbotn

March 23, 2012 12:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Shame on u norway! Signeres!!

March 23, 2012 12:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes og signeres.

Trude Rashid

March 23, 2012 12:29 am  
Blogger Quizmaster said...

Herved signert:

Liv Boye Okkenhaug

Bodø

March 23, 2012 12:37 am  
Anonymous Frode Barkved said...

Ja!
Jeg støtter dette.

March 23, 2012 12:45 am  
Anonymous Kariann Godal said...

Dette støtter jeg.

March 23, 2012 12:48 am  
Anonymous Rune Korsmo said...

STØTTER DETTE

March 23, 2012 12:52 am  
Anonymous Anonymous said...

Jeg signerer!
Andreas Mørkved Hellenes

March 23, 2012 12:53 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja her har du ikke spart på kruttet, men jeg kan ikke akkurat si meg uenig i det.

Signerer gjerne:
Sigrunn W. Solbakk, student, Kristiansand

March 23, 2012 12:55 am  
Blogger Anne Marit said...

Anne Marit Godal, Oslo

March 23, 2012 12:56 am  
Anonymous Hilde Kath. Dahlberg said...

Ja, her skriver jeg gjerne under! 9 år er laaang tid, et helt liv.

March 23, 2012 2:42 am  
Blogger Daniellh said...

Daniel Landro Hummelsund, student, Bergen

March 23, 2012 2:42 am  
Anonymous Anonymous said...

Elisabeth Holm, Ski.

March 23, 2012 3:40 am  
Blogger Øystein Eide said...

Øystein R. Eide, Terapeut, Nøtterøy

March 23, 2012 3:40 am  
Anonymous Anonymous said...

støttes

Ivar August Bye
5200 Os

March 23, 2012 3:58 am  
Anonymous Anonymous said...

Støtter ikke ,har de ikke lov så har de ikke lov

March 23, 2012 6:37 am  
Blogger Unknown said...

Eg støtter!

March 23, 2012 6:47 am  
Anonymous Anonymous said...

Signert!

Kjell Rune Fjellheim

March 23, 2012 6:49 am  
Anonymous Liv Paus Krebs said...

Jeg støtter dette med hele meg,- og håper denne galskapen snart opphører!

March 23, 2012 7:01 am  
Anonymous Runhild Olsen said...

Dette har min fulle støtte!
Runhild Olsen, Nesodden.

March 23, 2012 7:13 am  
Blogger Gry Bråtømyr said...

Støttes!
Gry Bråtømyr, Oslo

March 23, 2012 7:15 am  
Anonymous Anonymous said...

støtter

Peter Larsen
Karin Grüner Larsen

March 23, 2012 7:15 am  
Blogger Anne Marie Dahl said...

Støtter.

Anne M Dahl
Oslo

March 23, 2012 7:26 am  
Anonymous Anonymous said...

Oda Marianne Sægrov, Trondheim

March 23, 2012 7:32 am  
Blogger Hanne H. said...

Støttes!!

March 23, 2012 7:39 am  
Anonymous Anonymous said...

Trine Krigsvoll Haagensen

March 23, 2012 7:53 am  
Anonymous Anonymous said...

Trine Krigsvoll Haagensen

March 23, 2012 7:53 am  
Blogger Karianne Bihli Karlsen said...

Støtter dette fullt ut.
Karianne Bihli Karlsen

March 23, 2012 8:05 am  
Blogger Karianne Bihli Karlsen said...

Støtter dette fullt ut.
Karianne Bihli Karlsen

March 23, 2012 8:05 am  
Blogger Karianne Bihli Karlsen said...

Støtter dette fullt ut.
Karianne Bihli Karlsen

March 23, 2012 8:05 am  
Anonymous Atle Torp said...

Støttes 100 %

March 23, 2012 8:15 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes. Guro Almås, Oslo

March 23, 2012 8:19 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes. Paal Fagerli, Bergen

March 23, 2012 8:23 am  
Anonymous Anonymous said...

Martine Hovden barnevernspedagogstudent

March 23, 2012 8:25 am  
Anonymous Anonymous said...

Støtter,
Henning Karlsen
Stokke

March 23, 2012 8:27 am  
Blogger Marit Halse said...

Støttes.

Marit Halse, Oslo

March 23, 2012 8:30 am  
Anonymous Anonymous said...

Støtter, Camilla Torp, oslo

March 23, 2012 8:34 am  
Anonymous Anonymous said...

Line Iren Bye, førskolelærer, Oslo.

March 23, 2012 8:36 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes!

Nina Farstad Engebretsen , Oslo

March 23, 2012 8:39 am  
Anonymous Espen said...

Støttes.

Espen Terjesen, Bergen.

March 23, 2012 8:41 am  
Anonymous Anonymous said...

Mia Frogner, Oslo

March 23, 2012 8:43 am  
Blogger Matthijz said...

Matthijs Holter
Holmestrand

March 23, 2012 8:47 am  
Blogger Elin said...

Støttes.

Elin Agnethe Wikstrøm, Hamar.

March 23, 2012 8:48 am  
Blogger Truls Erik Johnsen said...

Støttes. Truls Erik Johnsen, Etnolog, Hølen

March 23, 2012 8:48 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes!

Knut Hegna, Oslo

March 23, 2012 8:49 am  
Anonymous Anonymous said...

Maja Gudim Burheim, Oslo

March 23, 2012 8:52 am  
Anonymous Lill-Aina Guthaug said...

Gi barna trygghet!

March 23, 2012 8:52 am  
Blogger Espen Klem said...

Støtter!

Espen Klem, Oslo

March 23, 2012 8:52 am  
Anonymous Hilde Henriksen said...

Støtter!!

March 23, 2012 9:14 am  
Anonymous Anonymous said...

Jeg støtter det som står i brevet og undertegner herved.
Maria Varhaug Pedersen

March 23, 2012 9:14 am  
Blogger Steinar Sneås Skauge said...

Eg vil skrive under på dette brevet.
Steinar Sneås Skauge, prest, Alversund

March 23, 2012 9:18 am  
Blogger Andreas said...

Jeg undertegner herved.
Andreas Madsen, Bergen, rådgiver.

March 23, 2012 9:19 am  
Anonymous Anonymous said...

Signerer!

Solbjørg Tormodsdotter Nes

March 23, 2012 9:21 am  
Anonymous Live K. Torvund said...

Eg signerer.

Live K. Torvund, Oslo

March 23, 2012 9:24 am  
Anonymous Frank Tønnesen said...

Full støtte te brevet! det e ei skam å senda de tebage

March 23, 2012 9:26 am  
Anonymous annhild T Haga said...

Jeg slutter meg til dette oppropet om hasteomgjøring av utsendelsesvedtak!

Annhild T Haga, Oslo

March 23, 2012 9:26 am  
Anonymous John Erik Riley said...

Støtter dette.

March 23, 2012 9:29 am  
Blogger Halvor said...

Støttes.

Halvor Ø. Thengs

March 23, 2012 9:30 am  
Anonymous John O. Sandhåland said...

Støttes!!

March 23, 2012 9:33 am  
Anonymous Anonymous said...

Støtter 100 %

Lillian Holbek

March 23, 2012 9:36 am  
Blogger Luis Landa-Schreitt said...

Jeg støtter dette 100%!

March 23, 2012 9:37 am  
Anonymous Anonymous said...

Tiltredes.
Cathrine Marken, rådgiver

March 23, 2012 9:40 am  
Anonymous Anonymous said...

Signerer.
Berit Sand, regnskapsansvarlig, Ringebu

March 23, 2012 9:47 am  
Anonymous Anonymous said...

Støtter dette100%. Roar Houen, Stavanger

March 23, 2012 9:52 am  
Blogger Galskap said...

Signeres!

Lene Ryghaug Noteng, Trondheim.

March 23, 2012 10:04 am  
Anonymous Anonymous said...

Signert -

Tomas Haugland Solli

March 23, 2012 10:09 am  
Blogger Lene Ask said...

Signert;
Lene Ask, Oslo.

March 23, 2012 10:16 am  
Anonymous Cathrine said...

Støttes!
Cathrine Eide Westerby, Sosiolog, Oslo

March 23, 2012 10:26 am  
Blogger Harald Frøland said...

Jeg støtter også dette

Mvh Harald Frøland

March 23, 2012 10:27 am  
Blogger riko moriente said...

Støttes

Mvh

Tor Eirik Moen

March 23, 2012 10:35 am  
Blogger Bjørn erik Haugen said...

Støttes!

Bjørn Erik Haugen

March 23, 2012 10:41 am  
Anonymous Anonymous said...

Støttes.
Hedvig Lie Nygaard

March 23, 2012 10:42 am  
Anonymous Anne g ingebrigtsen said...

Støttes!

Anne Grorud Ingebrigtsen, Oslo

March 23, 2012 10:47 am  

Post a Comment

<< Home