*

8.3.12

Ord i anledning dagen

Menn tar mindre høyere utdanning enn kvinner og gjør det dårligere på skolen. Fire av ti studenter er menn. Menn dør fem år tidligere, har dårligere livskvalitet, psykisk helse og er mer utsatt for ulykker. De begår mer kriminalitet, særlig vold. Kvinner tjener 85 % av menns lønn. 40 % av kvinner jobber deltid mot 14 % av menn. 2/3 av alle ledere er menn. 17 % av styremedlemmer i alle A/Ser. Seks av ti stortingsrepresentanter er menn. Kvinner er overrepresentert i lavtlønte yrker, bruker mer tid på hushold og eier langt færre verdier enn kvinner. De er også i særklasse mer utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt, trafficking, menneskehandel, prostitusjon og fattigdom.

Alle som sier at likestillingen har gått for langt prøver å selge deg noe.

Gratulerer med kvinnedagen!

4 Comments:

Anonymous Jonas K. L. said...

Forfriskende!

Det er en liten feil i teksten. Nest siste setning skal vel ende med ordet menn, og ikke kvinner?

March 08, 2012 10:48 am  
Blogger Konrad said...

"De begår mer kriminalitet, særlig vold."

Menn er et problem.

March 08, 2012 11:03 am  
Blogger mrtn said...

Konrad: Nei nei nei, menn HAR et problem. Vi ER ikke et problem.

Jonas: Ja! Jeg skal fikse det.

March 08, 2012 5:46 pm  
Anonymous Anonymous said...

Av og til er enkel statistikk det beste. :)

March 19, 2012 1:54 pm  

Post a Comment

<< Home