*

11.4.12

Skummelt å se hvor skumle skumle folk er

"Skummelt å se hvor voldsomme romfolket er" er overskriften nå Document.no sin artikkel her. Ja, det er skummelt å se. Skummelt, skummelt, skummelt. Romfolket. Romfolket er veldig skumle og voldsomme. Er voldsomme. Er. Romfolket er noe.

Oppførselen til enkeltindivider smitter over på helheten. "Politimester ved Stovner Politistasjon er sjokkert over råskapen som romfolket viser" skriver Document. "Aas synes det er skummelt å se hvor voldsomme romfolket er" skriver Aker Avis.

Det er Aker avis som skriver, og jeg har ikke lest artikkelen, så jeg vet ikke om dette er journalisten eller kilden, men det er verdt å reflektere over hva som sies her. Det sies at et sted mellom 2 og 12 millioner (ifølge Wikipedia) mennesker er voldsomme og utviser råskap. Jeg er rimelig sikker på at et sted mellom 1.999.800 og 11.999.800 av dem ikke er involvert i hva som skjer på Stovner, men whatever, de er voldsomme og de utviser råskap. Det er skummelt å se hvor voldsomme romfolket er. Romfolket er noe. Som helhet.

Rasismen som diskurs har som sitt første kjennetegn dette: At ideer (reelle eller ikke) om enkelte utvides radikalt til å bli en konstruert identitet for en mye større gruppe mennesker. Når man ser dette skje i et samfunn skal man stoppe opp og legge merke til det. Uansett hva enkelte rumenske tiggere gjør. Disse ranene av eldre må stoppes. Og tiggingen i gatene er et sosialt problem som må løses. Men de har ingenting å gjøre med romfolket som helhet. Og dem som sier det må tenke over hva de sier.

Hvis du ikke er overbevist, tenk deg disse overskriftene:

"Skummelt å se hvor voldsomme jødene er"

"Politimesteren ved Stovner politistasjonen er sjokkert over råskapen etniske nordmenn viser"

5 Comments:

Blogger Nils August Andresen said...

nig i hovedpoenget ditt her.

Men en utfordring tilbake, og la oss for øyeblikket se bort i fra hvorvidt det ville være tilfelle for romfolket, however defined, eller ikke: Hvordan diskuterer vi negative fenomener (f.eks. kriminell adferd e.l., men også andre negative fenomener) som sterkt korrelerer med gruppetilhørighet av ulik art, inkludert etnisk, igjen however defined? Spesielt viktig blir spørsmålet dersom det ikke er slik at det bare dreier seg om små mindretall (som tross alt ofte er tilfelle selv om det foreligger selv sterk korrelasjon), men en betydelig andel av en gruppe.

April 11, 2012 10:38 am  
Blogger Unknown said...

Da diskuterer man det og underbygger det med tall og fakta. Deri ligger forskjellen. Hvis man bare mener og synes at svenskene er slik og finner og tyskere er sånn og romfolk og muslimer slike, har man egentlig lite å bidra med i en seriøs diskusjon.

April 11, 2012 11:25 am  
Blogger Martin K said...

Andresen: Jeg tror det hele kommer ned til spesifikasjon vs. generalisering, samt forskjell på geografi og kultur/religion. Overskriften "Det er skremmende å se hvor voldelige KRIMINELLE sigøynere er" er fremdeles tvilsom, men mye mer spes...ifik. "Noen kriminelle sigøynere" er vel mer eller mindre korrekt. En annen problemstilling man får når ens kulturelle bakgrunn blir normativ, som i tilfelle jøde eller muslim eller sigøyner, er at nasjonalitet plutselig ikke teller. Norske og rumenske og indiske og spanske romani, alle er de like voldelige hele bunten med mindre man spesifiserer.

Som påpekt ovenfor: Det finnes også noen kulturer som det er mer smakløst å generalisere over en andre, nettop pga kulturel kontekst. Jøder er en gruppe, sigøynere en annen. Nettop pga. Holocaust (og pogromhistorier helt opp til 90 tallet) er det blendende ironisk å se de Israelvennlige på document.no falle rett ut i antisemitismens retorikk.

April 11, 2012 6:42 pm  
Blogger mrtn said...

Nils August: Ja, dette er et reelt problem. Det er jo sånn at vi har grupper som er mer eller mindre overlappende med andre fenomener, og det skaper store problemer i en samfunnsdebatt. Rasismen manifesterer seg jo nettopp først og fremst som rasjonalitetsvridende diskurs. Altså at det ikke nødvendigvis er sånn at det man snakker om er helt irrasjonelt (innvandrere ER overrepresentert på de der statistikkene). Men samtidig så er det sånn at vi er nødt til å snakke om grupper på måter det er relevant å snakke om dem på.

Det er slik at hundre prosent av gruppen voldtektsforbrytere har begått seksuelle overgrep. Det er slik at fedme og røyking er gode prediktorer for hjertesykdom, og derfor kan vi snakke om preventive tiltak rettet mot folkegrupper med disse sterke kausalrelasjoner mellom adferd og patologi.

Men det er ikke sånn at det at man er en ikke-vestlig innvandrer er en god prediktor for at man er voldtektsforbryter, for eksempel, eller at det at man er romani er en prediktor for at man er voldsom eller skummel. Siden det er store grupper med mye mulighet for stigmatisering her er man nødt til å være forsiktig og ikke gå den korte veien som uungåelig oppstår i hodet mellom "svart" og "voldtektsforbryter". Dette gjør vi både av hensyn til de ikke-voldtektsforbrytende svarte og til den offentlige debatten og vårt politiske system, slik at vi kan få tiltak som faktisk virker. Det viktige er å bygge sterke kausalrelasjoner. Jeg har ennå ikke sett en sterk kausalrelasjon mellom "islam" og "terrorisme", for å ta et eksempel. Men jeg har sett relevante kausalrelasjoner mellom "oppvokst i misogynistisk kultur" og "har adferdsproblemer knyttet til kvinner".

Spørsmålet er bare, som alltid, hva man skal gjøre med den kausalrelasjonen. Hva er det som faktisk virker, og i hvilken grad fungerer det å henge disse gruppene ut offentlig. Det er en jævlig vanskelig diskusjon, men den bør og må tas. Og den må alltid ta utgangspunkt i the nitty gritty, og bør ikke minst (og dette er egentlig det viktigste poenget) føres så lokalt som overhodet mulig. Spørsmålet om ikke-vestlige innvandrere og de problemene som av og til knytter seg til folk fra den gruppen må tas opp i samråd med de gruppene i deres nærmiljøer i dialog med de andre menneskene i deres lokalsamfunn. Det må tas opp i nærmiljøet der det er problemer, og det må tas opp praktisk og lokalt. Om det tas opp nasjonalt blir det nærmest uunngåelig rot i diskusjonen, og noe helt essensielt går tapt. Vi kan ikke diskutere Groruddalen på NRK1 i beste sendetid. Ikke særlig godt, iallefall.

April 11, 2012 10:21 pm  
Blogger Sosialisten said...

På ein måte er det litt overraskande at Document.no vel denne vinklinga. Sjølv om det finst muslimske romfolk, har eg fått inntrykk av at dei fleste i Noreg kjem frå Romania, og der er det i fylgje Wikipedia berre 1% av romane som er muslimar. Så dei innvandrarane det er tale om her er faktisk både kristne og vestlege (Aust-Europa er definitivt ein del av "Vesten" i det islamofobe verdsbiletet), og eventuell råskap m.m. hjå dei undergrev den islamofobe posisjonen om at alle problem i verda skuldast Islam og muslimane. Document.no har altså skrive at det finst folk som er skumle sjølv om dei ikkje er muslimar. Kva blir det neste - at ein kan vere muslim og ikkje-skummel?

April 12, 2012 9:05 pm  

Post a Comment

<< Home