*

TWITTER | @martingruner

  26.7.12

  Denne bloggposten finnes ikke

  Gulating Lagmannsrett kom idag med en helt, fullstendig absurd kjennelse. Hvis den får stå sparker den beina under det offentliges forståelse av hva ytringsfrihet og offentliggjøring av ytringer innebærer i det 21. århundre.

  Bloggeren Eivind Berge er en antidemokratisk ekstremist. I korte trekk argumenterer han for at voldtekt er bra og at det å drepe politifolk er prisverdig. Politiet anmelder ham for det han har gjort,og lagmannsretten velger å svare med den følgende kjennelsen:
  I foreliggende tilfelle er det tale om ytringer siktede har kommet med på sin "blogg" på internett. Denne kan leses og kommenteres av andre ved at disse søker og logger seg inn på bloggen. Lagmannsretten kan ikke se at dette innebærer en slik mangfoldiggjøring som loven forutsetter», heter det i dagens kjennelse.
  Jeg hadde regnet med at det ville være diskusjon rundt hvorvidt ytringene til Berge faktisk var trusler eller oppvigleri etter § 140 i straffeloven: 
  § 140. Den, som offentlig opfordrer eller tilskynder til Iværksettelsen af en strafbar Handling eller forherliger en saadan eller tilbyder at udføre eller bistaa ved Udførelsen af en saadan, eller som medvirker til Opfordringen, Tilskyndelsen, Forherligelsen eller Tilbudet, straffes med Bøder eller med Hefte eller Fængsel indtil 8 Aar, dog i intet Tilfælde med høiere Frihedsstraf end to Tredjedele af den høieste for Handlingen selv anvendelige.

  Det jeg aldri i min villeste fantasi hadde forventet var at det skulle være diskusjon rundt om ytringene i det hele tatt var offentlige

  At "blogg" står i anførselstegn forteller deg alt om virkelighetsfjernheten i kjennelsen. Dette innebærer i korte trekk at et massemedium som kan nå absolutt alle i hele verden, som er offentlig kjent, har mange lesere, er søkbart med Google og som tross det som står i kjennelsen ikke krever innlogging på noen måte, ikke er offentlig. Ingenting som står i kjennelsen er ugyldig for nettsteder som Aftenposten.no eller VG.no. Gulating lagmannsrett har kort sagt nettopp kjent at ytringer på internett ikke er offentlige, uansett distribusjonsstørrelse, karakter eller lesermengde. Dette er et dramatisk slag mot både den sunne fornuften og mot rammeverket som sikrer mot oppvigleri, trusler, injurier og hatytringer. Kjennelsen innebærer at du ikke leser disse ordene. QED.