*

12.1.05


Hirdehost (s): Den hosten som utvikler seg når hirden har røykt for mye av hirdherrens fleinsopp.

Dagføn (s): Føning når det foretas til ettermiddagsbruk.

Malebokråd (s): Det rådet som ivaretar malebøkenes interesser.

Finduke (v): Når man duker til fint selskap.

Stamerstall (s): Den stallen der man oppbevarer sine sta merrer.

Fælvorte (s): En skikkelig fæl vorte.Posted by Hello

0 Comments:

Post a Comment

<< Home