*

11.6.05

G8 announces massive debt relief to third world

Pop the champagne bottles! The G8 financial summit just agreed to completely cancel all foreign debts, of at least 18 nations, possibly more, owed to IMF, the World Bank and the African Development Fund. It´s true! I heard it from the lips of Gordon Brown, the UK financial minister himself, just two minutes ago.

The 27 countries who are eligible for debt relief under the HIPC (highly-indebted poor countries initiative) and the 18 who have reached completion point in bold: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Honduras, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Niger, Rwanda, Sao Tome Principe, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, and Zambia.

The 11 countries who theoretically qualify for debt relief but have not been allowed to join so far are: Angola, Burundi, Central African Republic, Ivory Coast, Comoros, Congo, Liberia, Burma, Somalia, Sudan, Togo.

Jubilee Debt Campaign argue that the figures show that another 24 countries qualify as needing full debt relief if they are to have the resources necessary to meet the Millennium Development Goals: Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, Equatorial Guinea, Eritrea, Georgia, Haiti, India, Indonesia, Kenya, Korea, Kyrgyz Republic, Lesotho, Nepal, Moldova, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Tajikistan, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen and Zimbabwe.


This is wonderful. People have been working for this for so long, and now it seems to finally be happening. For once the world seems to moving in the right direction.

8 Comments:

Blogger Espen said...

De har lovet ting før. Siden Køln 1999 har de hatt tradisjon for å love gjeldsslettetiltak som det viser seg at de ikke holder (men, ja det har slettet en del gjeld. Ved Evian-møtet i 2003 var det (ifølge Jubilee) likevel under halvparten av det de hadde lovet).

Men det er klart. De er jo all mulig grunn til å stole på denne seriøse dresskledde mordergjengen.

June 11, 2005 11:08 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

Dersom intensjonene ikke er seriøse, spørs det om de hadde dristet seg til å gå så pass bredt ut som nå. Det ville utvilsomt medføre at de samme toppene på et eller annet tidspunkt taper ansikt, og det er de neppe spesielt oppsatt på.

Noe annet som undrer meg, er i hvilken grad de fremmed- og innvandrerfiendtlige kreftene synes å gi blaffen i u-landsgjelden. Spesielt ettersom en styrking av innvandrernes respektive hjemlands økonomi vil bidra til å redusere emigrasjonen. Antakelig også til i at flere av våre nye landsmenn (har dere forresten merket at betegnelsen nesten uten unntak brukes i nedsettende betydning?) vender nesen hjemover igjen.

På den annen side er det grunn til å tro at årsaker og bakenforliggende komplekser blir litt mye å forholde seg til. Tross alt er det ikke alle forunt å trekke deduktive slutninger. Misforstå meg endelig rett; ikke et vondt ord om hjernekapasiteten deres. Jeg er viss på at den er like stor som de fleste andres. Antakelig er det koblingen mellom hjernevinningene det skorter på, men det tror jeg ikke vi kan laste dem for.

Pokker ta… Dette siste var ment som en blaut fleip, men jo mer jeg tenker på det, desto klarere blir det at det virkelig er synd på dem. Jeg trekker med andre ord tilbake alle forsøk på å være morsom på deres bekostning. Med tragisk, det er det – både for dem selv og for de som får unngjelde for skavanken; blant annet innvandrere.

Beklager digresjonene, Martin. De presser på fra alle kanter. Essensen er at G8-vedtaket burde applauderes av langt flere. De har bare ikke skjønt det, stakkar.

En fryktelig tanke slo meg brått. Kan det tenkes at de som bifaller gjeldssaneringen egentlig er tenkende fremmedhatere? Det hadde vært noe…

June 12, 2005 9:45 am  
Blogger Jarle Petterson said...

Og så mente jeg naturligvis ”Men tragisk, det er det…”. Sånt kan ikke få stå ukorrigert.

June 12, 2005 9:54 am  
Blogger MGL said...

Espen: Jeg hører deg, men dette er alle finansministrene som sitter personlig og annonserer at *slik blir det*. Jeg har mere troen på dette enn tidligere annonseringer. Iallefall vil jeg ikke male fanden på veggen. Om ikke annet så fordi jeg er lei av å være pessimist. ("Det er ingen fremtid i pessimisme," som en venn av meg sa.)

Jarle: jeg tror du har rett i at en bedret økonomi vil gjøre innvandringsproblematikken lettere, gjennom en rekke positive effekter som kommer av bedret økonomi.

Men grunnen til at de innvandrer/fremmedfiendtlige krefter hindrer gjeldslette mener jeg er todelt, kanskje tredelt:

1) Gjeldsletten vil føre til en skattebyrde fordelt over alle G8-landene, samt EU. Skatter er nyliberalistene jo som kjent like glade i som de er glade i terrorister.

2) Den dårlige økonomien i den tredje verden sikrer en del økonomiske fordeler for oss, og gjør det lettere å konkurrere på et svekket marked. I det korte løpet så er akkurat vi tjent med å holde den tredje verden nede. I det lange løpet er det selvsagt galskap, men det er det visst dårlig med folk som skjønner.

(3. De er dumme.)

June 12, 2005 12:24 pm  
Blogger Espen said...

Jeg tror det også er liten framtid i å være optimistisk i forhold til G8. Optimismen bør plasseres andre steder. Men jeg tar poenget med at et er finansminstrene som uttaler seg. Vi får se.

Når det gjelder Petterson så er det vel Frp. som er den fremste repr. for de standpunktene han omtaler. Jeg har forlengst gitt opp å finne en konsistens i deres prosjekt. Og det kan kanskje være like greit.

June 12, 2005 1:23 pm  
Blogger MGL said...

Ja, mht G8 og FrP er det vel liten vits i å være optimistisk.

June 12, 2005 1:35 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

This comment has been removed by a blog administrator.

June 12, 2005 3:33 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

Usj, det ble for mange tastefeil i den opprinnelige kommentaren. Rettelse, ny feil følger:

Selv om det er liten grunn til å forvente at G8-ministrene får kalde tottelotter, og lar løftene gå i glemmebok, tror jeg det vil være litt vel optimistisk å anta at gjelden ettergis uten motytelser av noe slag. Enden på visen blir antakelig at de u-landene som omfattes av ordningen, ender opp gjeldfrie, men at G8-landene sikrer seg et heftig balletak på dem – enten i form av tilgang til naturressurser eller billig arbeidskraft, hva vet jeg. En eller annen hake ligger nok og lurer i bakgrunnen. Medienes spesiale har aldri vært å formidle det som står med liten skrift.

Å tro at de store åtte foretar seg en eneste ting som gavner andre enn dem selv, er i alle fall en anelse naivt.

Vi kan naturligvis argumentere for at sikring av u-landenes fremtid tross alt er i verdenssamfunnets samlede interesse, men det er nok ikke slike hensyn som ligger til grunn her, er jeg redd. Et skritt i riktig retning er det nå likevel. Håper jeg.

June 12, 2005 3:38 pm  

Post a Comment

<< Home