*

19.6.05

Kompleksitet I

Det som kjennetegner litteraturvitere er at de ikke har noen forståelse av samfunnet, eller rettere sagt, de har en inadekvat forståelse av samfunnet, parret med en slags interesse for det autoritære. Norsk litteraturkritikk er på denne måten politisk infantil. De deler opp, i stedet for å se helheten.
Takk, Jørgen Sandemose, for den skarpe, komplekse og overhodet ikke totalitære analysen.

3 Comments:

Blogger Susanne said...

Ja, det er det jeg siger! Sandemose er ubetalelig!

June 20, 2005 8:19 pm  
Blogger Susanne said...

This comment has been removed by a blog administrator.

June 20, 2005 8:26 pm  
Blogger MGL said...

Ja. Der er meget rod i fremstillingen af postmodernismen for tiden. Jeg brygger på en tekst om debatten og postmodernismen, som jeg måske publiserer. Watch this space.

June 20, 2005 9:20 pm  

Post a Comment

<< Home