*

22.9.05

A: Hei! Vi vil gjerne ha at du skriver en spalte for oss, her i Aftenpoften!
O: Nei, så kjekt, da. Det vil eg svært gjerne. Er det greit om jeg skriver som kvinne?
A: Men du skriver ikke som kvinne, vel?
O: Jo.
A: Da kan vi ikke bruke deg, er jeg redd.
O: Men så dere ikke at det sto kvinnenavn på forsiden av alle bøkene mine? Og at de er fortalt med en kvinnelig stemme?
A: Eh. Nei. Vi er litt tett i pappen her i Aftenpoften

(så bytter du ut "kvinne" med "nynorsk")

Jeg kan ikke unngå å gjøre koblingen mellom debatten igår og dette. Er dette ikke en helt konkret diskriminasjon av en lovmessig språkgruppe? Er det ikke på tide at vi rydder opp i denne åndsvake, betente, fastholdte dikotomien nå? Dette er ikke en sak man kan kjempe om lengre.

16 Comments:

Blogger synnik said...

aftenposten representerer maktens språk, det er i grunnen ikke rart at de ikke kan ha nynorsk; det ville jo være å snu opp ned på en av de mest etablerte antagonismene her til lands. jeg mener det imidlertid er viktig å huske på en ting, og det er å spørre seg: vil vi ha nynorsk likestilt med bokmål, eller vil vi ha periferien inn i sentrum og omvendt. Det er to sider av samme sak, kanskje, men jeg har en viss anelse av at kulturborgerskap etc. kan klare å gjøre det første uten å få med seg det andre. et tankekors.
ps. hva mener du med dialektikk?

September 22, 2005 12:13 pm  
Blogger MGL said...

Oi, så flaut. Ordet jeg lette etter var selvsagt "dikotomi."

Jeg tror ikke umiddelbart at vi skal være for sikre på at det ikke er en verdifull ting å ha en periferi. Det ligger vel stort sett i periferiens natur at den har lyst til å være sentral, og dens kamp for å bli det representerer en fruktbar og viktig del av samfunnsdynamikken. Jeg tror dette har mye å si for at det er så disproporsjonalt mange gode nynorske forfattere.

Men allikevel... som du sier: dette er en eldgammel antagonisme som har gått så langt at den har blitt til et symbol for en hel rekke andre ting. Liksom Israel, f.eks. Den slags stillingskrig blir folk bare sure og leie av. Jeg vil heller ha at folk er snille og greie, og går arm i arm ut i solskinnet og hører på fuglekvitteret. Og så kan de skrive om det etterpå, på sin foretrukne målform. Som alle uansett kan lese, så hva er vitsen med å tviholde på motstanden?

September 22, 2005 12:22 pm  
Blogger synnik said...

fort svar ja: ) har akkurat tatt rase-testen (for et ord! helt på grensen) hi hi. Jeg anser ynorsk for å være en politisk konstruksjon (og bokmål) som jeg forsåvidt heier på - og det er for det meste fordi det representerer periferien, motspråket tc. etc. Jeg er jo heller ikke FOR et periferi, et sub-språk eller hva du vil; men jeg tror at en kritikk av sentrum nødvendigvis må komme fra et sted, annet enn sentrum selv, ergo periferien; de strømningene som ligger i ytterkanten og presser grensene for hva det er legitimt å si, mene, tenke etc: I siste (eller var det nestsiste) nummer av Syn og Segn hadde Hadle Oftedal Larsen en int. artikkel om hvordan nynorsk litteratur ifølge ham representerte en vel så viktig avant garde i Norsk litteratur som eksempelvis feminsmen a\ la Løveid og co. Og så tenker jeg: hvis nynorsken dras inn i varmen, får spalteplass både her og der etc. etc. vil ikke også denne posisjonen gå tapt? Det er litt sånn som når hippie-grunge moten ble absorbert av Levis og ble spydspissen i superkommersialiseringen utover nittitallet - if you see what I mean..... Og jeg er da litt sånn: fremfor den flate konsensusoffentligheten der ALLE kan skrive for ALLE, og ingen standpunkt er så edle at man ikke selger dem for noen kroner hvis det er aktuelt, vil jeg ha et motspråk som sier nei og nei, jeg drikker ikke cola!
nynorsken er forsåvidt bare en detalj her....i dette som av noen kan kalles et romantisk bilde av en grensesprengende offentlighet....

September 22, 2005 12:55 pm  
Blogger Susanne said...

Interessant. Hvad er alternativet?

September 22, 2005 1:29 pm  
Blogger Jill said...

Men skal du ikke fortelle om debatten i går da? Jeg er nysgjerrig!

September 22, 2005 2:08 pm  
Blogger MGL said...

Jo! Det skal jeg... imorgen.

September 22, 2005 8:32 pm  
Blogger synnik said...

til susannes kommentar: jeg vet ikk og. det er det som er problemet. men mer og flere synlige konflikter kan ihvertfall bidra til å åpne opp en del fastlåste forestillinger. I dag er det for få som tør eller vil ta de (og det har jeg full forståelse for)....

September 23, 2005 1:29 pm  
Blogger synnik said...

og nå poster jeg en gang til med fare for å bli misforstått: i debatten uttaler jeg meg generelt og ideellt og på ingen måte moralsk fordømmende over de som måtte komme i en sådan klemme (som feks. Olaug): jeg forstår at det er kjipt å bli spurt om å skrive på et annet språk enn ens eget, og jeg forstår at ikke alle aktivt har valgt å skrive nynorsk.
Min innvending var mer myntet på nynorskens merbetydning i norsk offentlighet. jeg er opptatt av hva som vil skje når alle motsetninger viskes ut og innlemmes i den store enigheten. Blir samfunnet da også likt - i betydning rettferdig og konfliktfritt?

September 23, 2005 1:45 pm  
Blogger MGL said...

Nei. Det vil alltid finnes noen som definerer seg selv ut av enigheten. Sånn er det, og det er bra. Samfunnet kan verken være rettferdig eller konfliktfritt, desverre. Men det er også det som driver det fremover i en eller annen forstand. Men konfliktene må være produktive konflikter. At konservative er mot nynorsk fordi konservative er mot nynorsk og at radikale er for nynorsk fordi radikale er for nynorsk, det er ikke en produktiv konflikt, det er undertrykking.

September 23, 2005 2:03 pm  
Blogger synnik said...

oj: sterk tale. men hvis samfunnet er basert på konflikt og aldri kan bli rettferdig: da forutsetter jo du undertrykking som en nødvendighet.
jeg er forsåvidt enig i at urettferdighet forutsetter konflikt - og jeg er i det høve for en synliggjøring av konflikt - men jeg forstår ikke hva en produktiv konflikt består i hvis det innebærer at ingens interesser undertrykkes: det ligger jo i konfliktens vesen.eller?

September 24, 2005 10:07 pm  
Blogger MGL said...

Jeg tror ikke samfunnet kan bli rettferdig. Grunnen til det er at det er for mange mennesker i verden med for mange interesser. Noen må per nødvendighet ikke få oppfylt sine. Det ligger vel (desverre) litt i tingenes natur.

Jeg tror ikke at samfunnet er basert på konflikt, men jeg tror at konflikt er et av de drivkreftene som skaper kreativitet i samfunnet, og tvinger oss til å løse problemer på nye måter, og får oss til å tenke oss om før vi handler. Men når jeg sier konflikt, så mener jeg konflikt i en narrativ forstand: altså i forstanden uenighet, motstridende interesser, flertydighet, etc. Det kan være alt fra verdenskapitalismens undertrykking av arbeiderklassen, til to folk som utfordrer hverandres synspunkter på en blogg, til to forskjellige synspunkter på hvordan en ressurs skal fordeles.

Jeg tror at konflikt kan være produktivt på den måten at man kan komme seg forbi uenigheter på en ny måte. Men så kan man også bare låse seg fast i en stillingskrig. Jamfør nynorsk vs. bokmål.

Jeg tror ikke nødvendigvis at det ligger i konflikten at noens interesser undertrykkes, men det kan ligge i konflikten at noen ikke forstår hva deres interesser egentlig er. Dette er nok kjernen i forskjellen på hvordan sosialister og høyremennesker ser på verden.

Men jeg er vel egentlig ikke edru nok til å snakke om dette. Mer imorgen.

September 25, 2005 4:55 am  
Blogger synnik said...

dette blir jo lett en voldsom debatt. når jeg snakker om konflikt tenker jeg ikke på konflikt som en strategisk beskrivelse av verdens beskaffenhet, en måte å utlegge verden på, en kreativ evne el.l. men også et faktum jeg mener vi må være enig om at er ubestridelig: at noen lever i fattigdom og nød og at andre ikke gjør det er ikke en konflikt basert på uenighet men på undertrykking og urettferdighet. Så kan man jo disktere hvordan man skal forholde seg til dette, men å hevde at det ligger i tingens natur er en type filosofering som jeg mener ligger svært tett opp til nyliberlistisk tankegods (eller mer nydarwinistisk), hvis man nå skal dra inn den aksen. Så var det konflikten: jeg mener det er viktig å synliggjøre dem enn å søke mot et uttrykk av enighet. For i den brede konsensus er altså uenighetene, undertrykkelsen og urettferdigheten glattet over.

September 26, 2005 5:02 pm  
Blogger MGL said...

Dette blir litt stream-of-consciousness, men:

Jeg mener at konflikt generelt ligger i tingenes "natur" (selv om jeg er imot et essensialistisk begrepsapparat), men det er et vesensforskjellig utsagn fra å si at alle konflikter er av det gode. Tvert imot. Det betyr bare at man må velge sine konflikter med omhu. Undertrykkelsen av verdens fattige er selvsagt den store, arketypiske uproduktive, urettferdige konflikten, og er noe som vi alle burde bekjempe. Det er nok et vesentlig element i en produktiv konflikt at den er synlig, ja.

Jeg mener overhodet ikke dette har noe som helst med nyliberalisme eller nydarwinisme å gjøre. Jeg mener at det er en observasjon av hvordan samtfunnet, og mennesker, fungerer. Jeg plasserer ikke noen etisk vekt på konflikten som et gode i seg selv. Jeg sier bare at jeg tror ikke at ting forandrer seg spontant uten en eller annen form for konflikt. Ikke en voldelig konflikt, men en uenighet som forløses gjennom en eller annen form for dialektisk syntese, enten gjennom pressmidler, eller gjennom overtalelse. Jeg tror også på venstresidens utjevnende tiltak, for å sørge for at de konfliktene som finner sted i samfunnet, nærmest per nødvendighet, finner sted mellom likemenn, eller at interessene til de som ikke kan delta i konfliktene allikevel ivaretas.

Jeg er vel funksjonelt sett det som kalles en pasifist, bare så det er helt klart. Når jeg snakker om konflikter snakker jeg stort sett utelukkende om andre midler enn voldelig konflikt.

Jeg tror egentlig dette er en skinn-uenighet, der jeg bruker et mye bredere konfliktbegrep enn du gjør. Altså egentlig ikke en konflikt.

September 26, 2005 5:25 pm  
Blogger synnik said...

ok, jeg er ikke veldig uenig med deg likevel og hadde dårlig tid i går og da blogge man rare ting:) bortsett fra jo - nynorsker, det var der debatten startet: nynorsken synliggjør en konflikt som strekker seg utover bare nynorsken. og mitt poeng var vel noe sånt som at hvis nynorsken tas inn i varmen - blir likestilt med bokmål - tror jeg dessverre at det bare en selve nynorsken og ikke merbetydningen som likestilles. Sentrum-periferi-konflikten viskes mao. ikke ut av at Olaug Nilsen får skrive i Ap. Det som skjer er bare at ON får en kjekk jobb, at APs lesere får lese en god spalte forhåpentligvis (det er jo ikke værst bare det) - men konflikten den mener jeg består om enn i mindre synlig grad. men altså det avhenger jo av hva man mener konflikten består i. at jeg le opprørt av dine tingenes natur påstand var vel nettopp fordi du også mener at rettferdighet er utopisk: da blir det litt sånn darwin, de svakeste bukker under. jeg mener bare at troen på konflikt for min del forutsetter troen på at samfunnet kan bli mer rettferdig. tenker jeg da...puh

September 27, 2005 10:58 am  
Blogger MGL said...

Ok, men for å ta det siste først, så mener jeg at total rettferdighet er en utopi, iallefall slik verden ser ut nå. Men det betyr ikke at det ikke er et ideal som vi kan og bør strebe etter, og det mener jeg da absolutt det er. Ikke noe darwinisme her i gården. Jeg tror sagtens at samfunnet kan bli mer rettferdig, det kan bare ikke bli totalt rettferdig.

Men hva gjelder sentrum-periferi, så er det helt sant det du sier. Filosofene Deleuze og Guattari har et helt begrepsapparat som handler om dette her. Territorialisering og reterritorialisering og deterritorialisering og terrorisering av stakkars studenter. Sånn sett så tror jeg faktisk at det er positivt at det er akkurat Olaug Nilssen som får slippe til, siden hun ikke alene representerer nynorsk kvinnelitt. men også faktisk har et veldig skjeivt og rart blikk på verden. Det kan være at det faktisk er periferien som blir tatt inn i varmen her.

Men jeg er enig i at det skal vanskelig å gjøres å slippe nynorsken inn i varmen, og samtidig slippe til dens merbetydning. Og det er synd. Og urettferdig.

September 27, 2005 12:14 pm  
Blogger Susanne said...

Puh! Én skal huske at vende tilbage der hvor én spørgsmål stillet har -- Nu hvor toget er kørt da skal jeg blot sige som sidst: Interessant!

And is it not ironic, do not you think?

October 04, 2005 2:24 pm  

Post a Comment

<< Home