*

21.9.05

påminnelse

Jeg vil nok en gang minne på at littvit har Fagkritisk aften ikveld på Spisestedet På Høyden Kl. 19.00.

Temaet spissformuleres slik:

8 vitenskapelig ansatte
7 stipendiater
- bare 1 kvinne
TILFELDIG?

og debatten står mellom Ellen Mortensen fra SKOK, Kristoffer Jul-Larsen, student, og seksjonsleder Lars Sætre. Silje Norevik fra fagutvalget innleder.

Min mening om saken er at tallenes tale er klar 60-og-noen prosent av mastergradsstudentene er kvinner, mens at gjennom årene har færre og færre kvinner fått doktorgradsstipend. Dette er et helt, fullstendig tydelig tegn på det som på godt norsk kalles for systemic bias. Les artikkelen i linken, for den gir et eksempel (en diktkonkurranse) som nok er analogt til situasjonen på Litt.vit. Jeg tviler sterkt på at noen medlemmer av seksjonen er misogynister eller antifeminister, men det er klart at de har lettere for å se verdien i mennesker som ligner på dem selv, og mennesker som har lignende tankesett.

Vi er ofte overhodet ikke bevisste på våre egne fordommer og preferanser. En gang tok jeg en test der man assosierer fotografier med ord. Resultatet var utrolig ubehagelig. Resultatet viste at jeg rent fysisk hadde litt vanskeligere for å assosiere svarte ansikter med positive ord enn hvite ansikter. Det tok et par millisekunder ekstra for min hjerne å gjøre koblingen når det var svarte ansikter. Min hjerne har en liten, men automatisk, preferanse for hvite mennesker. Det er sannsynligvis ingenting jeg kan gjøre for å forhindre det.

Det er ikke noe galt i ha en ubevisst vekting mot lignende mennesker, men man må bli bevisst på det, og så må man jobbe for å forhindre det. Jeg vet ikke om kjønnskvotering er en løsning, men jeg vet at man må i mye større grad ta inn kvinner på doktorgradsnivå, og i ansettelsessituasjoner. Og man må bli bevisst på at man er nødt til å ansette mennesker man har store uenigheter med for at det akademiske miljøet skal være fruktbart. Det er ingenting så kvelende som enighet, se bare på filosofisk institutt. Heldigvis er det mye som tyder på at denne systemiske svikten er ved å endre på, ikke minst at Ingrid Nielsen har blitt ansatt. Jeg gleder meg til å høre debatten ikveld, og se om den bærer frukter.

3 Comments:

Blogger Gaute said...

"Your data suggest a moderate automatic preference for Black compared to White."

Hm. Jeg må si jeg er skeptisk til den testen. Jeg ble litt forvirret da kategoriene ble byttet om, men det var fordi testen selv hadde programmert meg til å assosiere 'hvit' og 'god' med venstre hånd.

Men jeg tror virkelig du har rett i at en er mer tilbøyelig til å forstå og sette pris på 'sine egne'. Menn har lettere for å se kvalitetene i, og kjenne seg igjen i, det andre menn gjør. Og vice versa.

Jeg intervjuet mannlige barnehagearbeidere i forbindelse med en sak en gang, og noen av dem hevdet at det var vanskeligere for menn å få innpass og anerkjennelse for sin måte å jobbe på, rett og slett fordi pedagogikk og omsorg gjennom et halvt århundre har blitt definert og formet av kvinner.

De barnehagene som klarte å få inn menn og beholde dem, var de barnehagene som a) hadde mannlige ledere, eller b) hadde kvinnelige ledere som var bevisst på nødvendigheten av å få inn menn og la dem skjøtte jobben sin på egne premisser.

September 22, 2005 10:53 am  
Blogger synnik said...

jeg - derimot - har en moderat preferanse for svarte, så teorien - om at man liker seg selv best - holder nok ikke MGL. hi hi

September 22, 2005 12:37 pm  
Blogger MGL said...

Si ikke det, Synnøve. Du er nå litt svartsmusket.

Foriøvrig så fikk jeg et mye sterkere resultat denne gangen enn forrige gang jeg tok den, men jeg tror rett og slett det var det at jeg ikke fulgte med på slutten, og mistet konsentrasjonen. Eller så er jeg blitt mer rasistisk med årene.

September 22, 2005 12:49 pm  

Post a Comment

<< Home