*

9.9.05

Yup.

3 Comments:

Blogger *** said...

ViP?

September 11, 2005 6:36 pm  
Blogger *** said...

forresten: takk og takk for ei god fest. skritt i riktig retning. dele godene. neste gong blir min tur. planlegg "ta-med-einsame-sokke"-party kor ein kanskje går heim med sokkar som matcher.

September 11, 2005 6:37 pm  
Blogger MGL said...

Takk for at du kom, Mette! Det var kjekt.

September 13, 2005 3:29 pm  

Post a Comment

<< Home