*

18.10.05

Jeg er visst plutselig blitt målsaksmann, siden jeg nå bor med en nynorskforfatter, har skrevet i Syn og Segn, og lagt navnet mitt til oppropet om fri målform i Dagbladet og VG. Derfor kan man vel like gjerne reklamere for denne:
TAKK FOR STØTTA!
Du [altså meg, Martin, red.anm] er ein av over 35 000 som har skrive seg på oppropet "Slepp nynorsken til! Opphev forbodet mot nynorsk i Dagbladet og VG!". Mange takk for støtta! Oppslutnaden er overveldande, og VG og Dagbladet kan ikkje oversjå dette. Noregs Mållag krev at avisene lyttar til dei 35.000 og opphevar nynorskforbodet sitt snarast.

Les meir på http://www.nm.no/

Kampanjen skal avsluttast med smell laurdag 22. oktober klokka 13.00 med overrekking av underskriftene på Det norske teatret i Oslo. Då har Noregs Mållag invitert ansvarleg redaktør Thor Gjermund Eriksen i Dagbladet og Bernt Olufsen i VG. Steinulf Tungesvik, leiar i Noregs Mållag, vil vere til stades. Det vil også forfattar Olaug Nilssen som skal underhalde og Guro Gravem Johansen som skal synge nynorsk jazz! Kom til teatret om du har høve til det.

Om du ynskjer meir informasjon om mållaget, nynorsken og nye kampanjar, eller medlemskap i Noregs Mållag, gå hit: http://www.nm.no/innmelding.cfm

4 Comments:

Blogger Jarle Petterson said...

Dagbladets og VGs samlede opplag (2004-tall): 548.358, hvorav DB 183.092.

Er det rimelig å anta at de to avisene samlet mister 35.000 lesere – eller vinner 35.000 – ved en eventuell omlegning til nynorsk, tror du? ;o)

October 18, 2005 3:04 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

Uha… I tilfellet ”mister 35.000 lesere”, mente jeg selvfølgelig i et gitt tilfelle der avisene ikke legger om til nynorsk. Jajajjj...

October 18, 2005 3:12 pm  
Blogger MGL said...

Tja, de vinner helt sikkert et par stykker, men det er jo ikke det som er poenget.

de vinner flere uttrykksmuligheter
de vinner flere mulige skribenter
de vinner det å ikke utelukke en betraktelig del av Norges befolkning
de får sin lønn i himmelen, gjør de.

Jeg er lei den der tankegangen om at bare fordi noe som er moralsk riktig ikke lønner seg, skal det ikke gjøres.

(pardon my moralisme)

October 18, 2005 3:14 pm  
Blogger Jarle Petterson said...

Jeg beundrer troen på at ikke alt handler om penger i næringslivet (som avisene, like it or not, inngår i), men må vedgå at jeg sliter med å tilslutte meg den.

October 18, 2005 3:17 pm  

Post a Comment

<< Home