*

8.11.05

dagens aforisme

"Jeg er optimist. Allting overrasker meg."

(sagt av undertegnede ved en feiltagelse)

3 Comments:

Blogger Åsne Hagen said...

Jeg har gjort en del freudianske feillesninger de siste par dagene. Høydepunkter så langt: "Pål Mathisen skal lede terrorvirksomheten i Posten"
(termovirksomheten) og "This is a perpetual war against an inflatable enemy" (indefinable). Underbevisstheten truer med å ta over...

November 08, 2005 6:00 pm  
Blogger Susanne said...

He he:)

November 08, 2005 6:29 pm  
Blogger MGL said...

LOL. Gode omskrivinger.

1ste reaksjon: Ja, men Posten har da blitt en terrorvirksomhet.

Jeg ble så i stuss nå om det heter indefinable eller undefinable at jeg googlet. Viser seg at de kan brukes om hverandre. Weird.

November 08, 2005 6:53 pm  

Post a Comment

<< Home