*

19.11.05

Kant gjør standup I

Anta følgende historie: Ved bordet til en engelskmann i Surat åpner en inder en flaske øl. Alt ølet forvandles til skum og renner over, og ved hjelp av en mengde utrop gir inderen til kjenne sin forundring. På engelskmannens spørsmål om hva som er så merkelig, svarer han: "Jeg lurer ikke på hvorfor ølet renner over, men på hvordan det kom inn." Vi ler av denne fortellingen, og den gir oss en hjertelig lyst.
-- Immanuel Kant: Kritikk av Dømmekraften

2 Comments:

Blogger Susanne said...

Oh, I just can't.

November 20, 2005 4:20 pm  
Anonymous Anonymous said...

Dette er helt på kanten.

November 20, 2005 5:39 pm  

Post a Comment

<< Home