*

19.11.05

Kant gjør standup II

Arvingen til en rik slektning ønsker å arrangere en høytidelig begravelse, men klager over at det ikke lykkes, "for (sier han) jo mer penger jeg gir de sørgende for å se triste ut, desto gladere blir de." Når vi hører denne fortellingen ler vi høyt (...)
--Immanuel Kant: Kritikk av Dømmekraften

3 Comments:

Anonymous s said...

"Dømmekraft" my ass!

November 21, 2005 2:25 pm  
Blogger Ragnfrid Trohaug said...

It's time, I understand you need to be rescued from this Kant-psychosis.
Hang in there!
I shall return soon!
besitos de frida de la France

November 21, 2005 5:20 pm  
Blogger MGL said...

Mon amour! Jeg ser deg kun på tv for tiden.

November 21, 2005 5:25 pm  

Post a Comment

<< Home