*

15.11.05

Oppgave

Velg en av de følgende to oppgaver.

1. Diskuter noe greier om greiene på pensum og greier.
2. Drøft noe greier om pensumsgreiene og greier.

7 Comments:

Blogger Sindre said...

Drøft dekningen av fotballandslaget i et tullballperspektiv
http://fotball.aftenposten.no/nyhetsarkiv/article.jhtml?articleID=89453

November 15, 2005 2:31 pm  
Blogger Susanne said...

I know! Grüner, den har jeg set før, præcis samme formulering!

November 15, 2005 3:36 pm  
Blogger stina said...

3: Grei ut om greiene og greier.

November 15, 2005 9:14 pm  
Blogger Det Polemiske Jeg said...

Har Kamberg blitt oppgaveforfatter?

November 15, 2005 10:08 pm  
Blogger MGL said...

"Oppgaveforfatter... ja, ka er nå det?"

og greier og greier

November 15, 2005 11:56 pm  
Blogger MGL said...

Steingildra: den var så obvious at jeg ikke så den engang.

November 16, 2005 12:03 am  
Blogger stina said...

Martin, det er greit.

November 16, 2005 8:08 am  

Post a Comment

<< Home