*

7.12.05

The Unabomber, Ted Kacz., has some very strong views on dwarves.

3 Comments:

Blogger Sindre said...

Det ryktes at han planlegger et kinaputtangrep mot et profilert ambulerende sirkus. Målet er å sette de sjonglerende dvergene ut av spill.

December 07, 2005 2:27 pm  
Blogger Det Polemiske Jeg said...

I love the phrase: "pathological dwarves".

December 07, 2005 5:02 pm  
Blogger MGL said...

...Whereas I love the pathological dwarves.

December 07, 2005 9:59 pm  

Post a Comment

<< Home