*

28.1.06

Dannebrog vs. Muhammed

Det å være dansk har etterhvert blitt noe å skamme seg over. Det kan man lese mer om i ukens Morgenbladet, der Klaus Rifbjerg blir intervjuet. Der snakker han blant annet om den Kulturelle Kanon. Man spør seg selv hva i all verden den skal gjøre godt for. Mer om dette senere, muligens.

Min mor, en langt mer hardcore internettsurfer enn jeg, har gravet frem disse to artikler:

- Først, stridens eple: et åpent brev om etnisk diskiminasjon, signert Suzanne Brøgger, Ib Michael, Benny Andersen, Klaus Rifbjerg, Stig Dalager, Kirsten Thorup, Carsten Jensen, Thomas Boberg, Henning Mortensen, Hanne-Vibeke Holst, Inge Eriksen og Per Schultz Jørgensen. Godt å lese det offentlig.

- Dernest, duggfrisk og nykanonisert har Lars von Trier (som jeg (nå kommer det en lang digresjon. Brace yourself.) akkurat nå holder på å arbeide meg igjennom den samlede oeuvre til. Det gjør jeg fordi jeg drev research til et intervju jeg gjorde med Björn Melander og Kjersti Sandal i forbindelse med at førstnevnte holder på å sette opp en produksjon av von Triers Dogville med sistnevnte i hovedrollen. Jeg leste en masse om Dogville og fikk etterhvert lyst til å se litt nærmere på godeste von Trier, og lastet like greit ned alle hans film som jeg ikke har sett. Foriøvrig kunne "se nærmere" vært et slogan for det jeg burde ha gjort under intervjuet, fordi jeg holdt rett og slett på å falle i orkestergraven på Den Nasjonale Scene (4-5 m dyp), kun reddet av en betimelig advarsel fra frk. Sandal. Alt dette altså mest for å si at von Trier er en stor filmskaper, og jeg liker ham bedre og bedre for hver film jeg ser.) på Zentropa productions hatt Dannebrog (det danske flagg, som foriøvrigt falt ned fra himmelen under slaget ved Lyndarnisse i 1219. Helt sant) hengende omvendt siden 2004, for å markere avstand mot diskriminasjonen og fremmedhatet. Det liker vi, og det står det mer om her.

4 Comments:

Blogger Mikkel said...

Lyndanisse, goddammit.

January 28, 2006 3:40 pm  
Blogger MGL said...

Like, whatever.

January 28, 2006 4:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

Og navnet det er Valdermar.

January 28, 2006 6:12 pm  
Blogger Mikkel said...

Vladimir, goddammit.

January 28, 2006 8:27 pm  

Post a Comment

<< Home