*

18.1.06

Dette visste jeg ikke: "I juridisk forstand finnes det ikke noe rettslig grunnlag for kirkeasyl, men politiet har unnlatt å gripe inn av respekt for kirken."

Jeg elsker den slags kuriosa. Huller i loven, rettspraksiser grunnet på gamle institusjonelle forhold.

1 Comments:

Blogger Ragnfrid Trohaug said...

ser at jeg også mener det er pussig, der over på min blogg.

January 19, 2006 2:03 pm  

Post a Comment

<< Home