*

7.1.06

Nordlandsk humor I

"Ka sku vi ha gjort uten havet. Sku vi ha bært båtan?"

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kan vi vente oss en føljetong?
Raggedy-Ann

January 08, 2006 10:11 am  
Blogger MGL said...

Kanskje? Avhenger av kildemateriale.

January 08, 2006 11:38 am  

Post a Comment

<< Home