*

1.4.06

Drøm om korrektur

stort bokstav etter kolon dersom det er sidestilt leddsetning med etterstilt verb; paraktaktisk helsetning med stor bokstav dersom det er samsvarsfeil mellom subjekt, objekt og superlativ (dersom ikke regelen om hensatt semikolon i innskutt fiktiv setning ikke gjelder (se §172, ledd 2, andre innskutte bisetning (det er mange sådanne, flere av dem arbitrære, i henhold til §2, som ikke en gang finnes; fragment (consider revising - dette pga. punktum med mindre det ikke finnes objekt i helsetningen, i hvilket tilfelle regelen om komma etter delsetning anvendes på avsnittstegnet understilt den ellers inaktive regelen om tankestreksbruk etter 1912-revisjonen med bindestrek mellom 1912 og revisjon på grunn av de følgende regler, innført i format av en "nested list: Liste, lister, listet seg avsted på tå gjennom bruk av anførselstegn som sier "kontroller om det er like mange høyre- og venstreparenteser i samsvar med regelen om delt etterstilt ledd i en innskutt bisetning: Kolon. dersom ikke Stearinlys skal ha stor forbokstav ved enderim, så er det assonans i bruk av 'enkle' fotnoter som f.eks. skal ha innrykk dersom de er over fem linjer lange, med kildehenvisning - slik er regelen (det er ikke mulig å endre ordstilling halvveis i en setning dersom det er samsvarsfeil mellom alliterativ alliterasjon, en allusjon til absolutte ablative adjektiver som aspirerer mot status som alligator ved assymetrisk krigsføring under følgende utsagn: "bla.bla(bla)bla (...innskutt tenkepause, men uten tankestrek pga en innskutt rpg midt i html'en med avsluttende parentestegn ()) som kun anvendes med tankestrek etter helsetninger, eller similer (ved bruk av ordet som, like, as eller?) men, men ikke i lister eller i tilfelle spørsmålstegn etter stor bokstav; innskutte oversettelser skal gjøres av subjektet i en setning med innskutte drømmesekvenser starring in alphabetical (Alphabetical, dersom albumet) order: Per Egil Hegge etter kolon komma fordi tankestrek Aftenpoften - nei Aftenposten - (komma dersom gotiske bokstaver), men dette er ikke en helsetning før "men dette er ikke en helsetning før" ("men dette er ikke en helsetning før, fordi før var førr mykje innen bruk av objektsformen av verbet som henspiller på en metaforisk bruk av danske kommaregler, som må oversettes (dersom de skal oversettes - det er jo ikke helt sikkert, til - ) - husk høyreparentes, norske kommaregler, som involverer å sløyfe komma mellom hver helnote full stop afsnit byline

4 Comments:

Blogger ø said...

Du tek feil.

April 02, 2006 2:12 am  
Blogger MGL said...

Hvor? Hvor?

April 02, 2006 3:48 am  
Blogger annabel said...

hey you. sorry about the dropping off the face of the earth (internet) thing. i'm back, sort of. just letting you know, y'know.

April 04, 2006 5:03 am  
Blogger MGL said...

Hey! Don't worry about it! See you around soon, when the craziness that is this week stops.

April 04, 2006 9:29 am  

Post a Comment

<< Home