*

10.5.06

Dagbladets Magasinet oppdager internett.

2 Comments:

Blogger Gaute said...

Så, så. Spar spydigheten til de riktige anledningene. Selv om synsere har spådd papiravisenes død siden 1996, handler jo faktisk denne artikkelen om en konkret studie, samt om utviklingen mot brukerskapt og brukerorganisert innhold, såkalt Web2.0. Og det er faktisk forholdsvis nytt.

May 12, 2006 5:07 pm  
Blogger MGL said...

Ja, brukerorget innhold er jo ikke noe folk har drevet på med i årevis.

Spare på spydigheten? Ha!

Web 2.0 (ekkelt begrep) er noe nytt, og bra at Dagbladet setter fokus på det, men jeg synes egentlig godt de kunne hatt denne artikkelen for et år siden.

May 12, 2006 6:45 pm  

Post a Comment

<< Home