*

16.6.06

Blogg til bok

Denne artikkelen i DN om "bloggen som ny litterær arena" sier en del interessante ting om forholdet mellom papir og skjerm, og om skriversubjekter. Faktisk en ganske fin og veloverveid artikkel.

De to innvendingene jeg har mot det som blir sagt av intervjuobjektene i denne saken er for det første at det ligger en forutsetning om boken som noe primært, eller noe bedre enn det digitale. Som om det er først når man utgir bok at bloggen blir noe verdt. Jeg foretrekker å lese på papir, men noen ting lar seg kun gjøre på maskiner (hyperlenking og umiddelbar publikasjon, f.eks), og dette forandrer formen fullstendig. Blogging er ikke bare en interessant måte å publisere tekster på, det er også en helt ny måte å skrive, med helt nye forutsetninger for skrivemetoder og lesning, og det er det mange forfatterbloggere som glemmer.

Den andre innvendingen er at flere snakker om å ta penger for bloggingen sin, og jeg har noen etiske innvendinger mot det. De er ikke sterke innvendinger (man må kunne leve av ting også. Jason Kottke, f.eks. har levd av å fulltidsblogge med mikrobetalinger i halvannet år eller mere), men jeg mener at noe av det jeg synes er finest med dette medium er at man gjør det uten profitthensyn, for å snakke sammen, for gleden ved det å skrive med og for andre mennesker.

Nå skal jeg ikke stikke under en stol at jeg faktisk har fått jobber ved to anledninger pga. denne bloggen, så helt fri er man ikke, men det er noe å ha i bakhodet når man skriver på, iallefall.

3 Comments:

Anonymous S said...

Eg har aldri fått nokre jobbar pga. bloggen min, men eg har derimot blitt jaga frå heimbygda mi med høygaflar og faklar.

June 16, 2006 4:12 pm  
Blogger Susanne said...

S var ellers faretruende tæt på en begejstret forlagsredaktør en gang -- 1-2-3, bloggerroman på D***?

June 16, 2006 6:51 pm  
Blogger MGL said...

Den norske bokverden trenger bløker til sitt årlige blot (eller noe). Så kan vi også blögge noen fisk mens vi er igang.

June 17, 2006 10:25 am  

Post a Comment

<< Home