*

13.6.06

Hørt på NRK P2 under frokosten

Intervjuobjekt: ...dette kan skje dersom en verdensomspennende epidemi inntreffer.

Journalist: Og hvor stor er sjansen for det, 'a?

(det var her jeg satte kaffen i halsen)

Intervjuobjekt: Nei, sjansen for det er 100%, men vi vet jo ikke når det skjer, og vi er ikke forberedt på bla bla bla
If you're just joining us, så skal sjanse altså kun brukes om positive utfall, og risiko kun brukes om negative utfall. Altså er det ikke sjanse for at en epidemi inntreffer med mindre du er medlem av en dommedagskult, det er risiko for at en epidemi inntreffer. Men du kan gjerne ha en sjanse for å rekke å finne en vaksine i tide.

Dagens empirisk svake konklusjon: NRK er i forfall.

6 Comments:

Anonymous eye said...

ja, jeg reagerte også på den!

June 13, 2006 1:46 pm  
Blogger Mikkel said...

This comment has been removed by a blog administrator.

June 13, 2006 2:23 pm  
Blogger Mikkel said...

Anything on world hunger?

Her er min foreløpige analyse av ovenstående: I setningen Intervjuobjekt: ...dette kan skje ville jeg ha begynt ordet dette med et stort D. I setningen (det var her jeg satte kaffen i halsen) ville jeg nok ha gjort det samme. I talltegnet 100% ville jeg ha omgitt tallet 100 med mellomrom (kontra på engelsk). Setningen vi er ikke forberedt på bla bla bla ville jeg ha avsluttet med en eller anden form for tegnsetning, for eksempel et punktum. Jeg ville ikke ha begynt setningen Men du kan gjerne ha en sjanse for å rekke å finne en vaksine i tide med ordet men. Videre: Jeg har en sjanse til å finne en vaksine, mens det er en sjanse for at jeg finner den. ZING!

Dagens empirisk sterke konklusjon: Nu må vi snart stramme hjelmen litt, folkens. Dette går ikke an. Tsk tsk tsk. Ligg dokker i hop og gjør nokke.

June 13, 2006 2:27 pm  
Blogger MGL said...

Legg merke til hvordan jeg ingen steder sier noe som betyr det motsatte av det jeg mener.

Legg dessuten også merke til at jeg spiller litt løst med reglene for korrekt tegnsetting fordi dette er en uformell sammenheng, og ikke norsk rikskringkastings nyhetssending, som man tross alt godt kan forvente et minimum av kvalitet fra, i og med at de faktisk a) får lønn, b) av meg, c) jobber fulltid med dette.

Riktig språk er viktig, også for world hunger. Jamfør Orwell fra gårsdagens post. Depresisering av språket = dårlige tanker = dårlige handlinger. ZING.

June 13, 2006 2:34 pm  
Blogger Lasse said...

Nu kan det godt være at jeg går op i de små ting, men der er -så lige præcis INGEN der har kommenteret kommentaren om at risikoen er 100%

-But that's just me!

June 13, 2006 8:32 pm  
Blogger Gaute said...

sjanse [sjangse] -n, -r ( jf. kjangs)
1 utsikt til å kunne oppnå, gjennomføre noe; gunstig mulighet: han har ingen sjanser (el. ikke sjanser, ikke en sjanse) til å bli valgt / stigende sjanser; tilfeldig mulighet; en viss sannsynlighet: det er sjanse(r) for regn
2 anledning; leilighet: man må gripe sjansen mens den er der
3 risiko: ta en (farlig) sjanse / bilførere som tar sjanser
Etym.: fr. 'utfall, terningkast'; av vulgærlat. cadentia , sm. ord som kadens

Betydningsforskjell mellom norsk og dansk, antar jeg.

Er det ellers noe jeg kan gjøre for deg, siden jeg tross alt får lønn av deg? ;)

June 15, 2006 8:01 pm  

Post a Comment

<< Home