*

22.7.06

Here's an interesting blog post on something called the The Overton window. It's a political methodology that right-wing think tanks use to shift public discourse. It works, and the left could easily make it work for them too.

We're off to have breakfast in the park. It's a kazillion degrees here in Berlin.

8 Comments:

Blogger Mikkel said...

Yes, it's all about shifting public discourse, just like the senoritos of the right. Let's "cross swords" with them for all the "glittering prizes" and adopt their terminology. Nice.

July 22, 2006 11:58 am  
Blogger Mikkel said...

It worked for Tony Blair, didn't it?

July 22, 2006 12:07 pm  
Blogger MGL said...

Well, duh. Of course it's about shifting public discourse (to the better). It's certainly not about not shifting public discourse. But unlike Tony Blair, we should actually pursue a left-oriented political program.

I have trouble seeing what you're getting at here, dude.

July 22, 2006 4:29 pm  
Blogger Mikkel said...

I'll give you a hint: shifting public discourse is a euphemism for a very specific process.

July 22, 2006 6:18 pm  
Anonymous sara said...

Vel, hvis man ser på problematikker i et totalitært (eller hvilket som helst annet)samfunn og tror at løsningen nærmest kun er et spørsmål om kommunikasjonsstrategier, har man et stort jævla problem og en mkomplett manglende politisk bevissthet.

July 23, 2006 1:02 am  
Blogger Sara said...

Mkomplett betyr selvfølgelig i dette henseende, veldig totalt, må vite.

July 23, 2006 12:20 pm  
Blogger MGL said...

Kommunikasjonsstrategier? Hva?

Politikk handler om hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Hva vi tenker og hvilket språk vi har tilgjengelig for å tenke det i. Dette er helt selvinnlysende. Hvis dere tror at venstresiden er "renere" og "ektere" enn høyresiden og derfor ikke behøver en kommunikasjonsstrategi, så tror jeg dere narrer dere selv. Hvis dere tror at jeg sier at kommunikasjonsstrategien er målet med den politiske prosessen så tror jeg ikke dere tolker det jeg skriver i god tro.

July 23, 2006 1:23 pm  
Blogger Sara said...

Hei Martin,
Jeg er hverken ute etter å mobbe deg eller å lese deg mer kritisk enn nødvendig, men jeg reagerer på følgende:

1)Du sier at politikk er hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. I dette tilfellet ville jeg nok heller sagt at politikk er kampen om fordelingen av goder og byrder i et samfunn.

2)Mht om venstresiden er 'renere' eller mer 'ekte' enn høyresiden, så må jeg svare at spørsmålet er feil. Jeg er likeglad med renhet og autentisitet i seg selv. I spørsmål vedrørende fordeling av goder og byrder, er jeg ikke i tvil om at det er viktig å velge side og vite hvorfor. Jeg tror at i venstresidens umiddelbare funksjon må være å bremse overgrepene høyresiden forsvarer.

3)Når vi snakker om kommunikasjonsstrategi, kan det være greit å skille mellom etpar forskjellige nivåer. Hvis du tenker på SV som parti, kan vi kun være enige om at SV kunne hatt bruk for en mediehåndteringsstrategi før man begikk endel teite feil i mediene. På den andre siden, synes jeg at du skulle tenke litt mer på hva the overton window faktisk er for en tanke og praksis.
På det idemessige planet, synes jeg at konseptet er bygget over en udemokratisk kommunikasjonsforestilling, som tar utgangspunkt i å manipulere mottakeren, heller enn å inngå i en eller annen form for dialog. Den er teoretisk sett en enveis-kommunikasjon, og hvis du tenker etter, ser du at dette er mer enn bare en teknikk for å overbevise 'folket', det er også en ideologisk konstruksjon i seg selv. I et samfunn som det amerikanske, som på mange måter ikke er særlig demokratisk, synes jeg det er kvalmt å tro at man gjør et viktig arbeide når det man gjør handler om å forsøke å gjøre sosiale overgrep spiselige for folk som strengt tatt ikke har spesielt mye anledning til å protestere mot disse.

God skrivelyst. Klem fra meg.

July 23, 2006 6:51 pm  

Post a Comment

<< Home