*

29.9.06

Homoseksualitet er simpelhen bare fullstendig unaturlig.

Mest interessante bit i artikkelen: "Homoseksualitet er et sosialt fenomen og mest utbredt hos dyr med et komplekst flokkliv." Intewesting.

2 Comments:

Anonymous Kjerstin said...

Lurer på om (nå avgåtte) pastor Enevald Flåten får lyst til å revidere sin uttalelse om at "griser vet bedre enn homofile" i lys av dette?

September 29, 2006 1:46 pm  
Blogger MGL said...

Mitt gjett: nei.

September 29, 2006 1:47 pm  

Post a Comment

<< Home