*

29.1.07

tydelige tegn på erosjonen av norsk høyere utdannelse

- De elendige, intetsigende notatene mine sidemenn på lesesalene på Blindern tar under lesningen av pensumlitteraturen sin.

- Mengden av urin på setet på universitetsbibliotekets toalett. Begrunnelsen for dette er at det er et Universitets. Bibliotek. Det utledes av dette 3 fakta. Brukerne av dette toalett a) er høyt utdannete, b) leser bøker, c) vet ikke at man tørker opp etter seg om man kommer til å pisse utenom, evt. hever setet for å forebygge denne begivenheten.

- Mengden av tyggis under lesesalspultene. Et månelandskap av tyggisfjell, som man oppdager med gru når man plutselig en dag lar hånden skli over bordets ru underside etter å ha sittet ved de samme fem bordene over en toukers-periode.

3 Comments:

Blogger Espen said...

"... det er mye som tyder på at læringsmiljøet ikke er blitt noe tettere. Studentene er gjennomgående mindre til stede på undervisningsstedet, andel studenter som kjenner sine lærere godt er redusert, og heller ikke det uformelle miljøet studentene imellom synes å være styrket. Oppgavelevering er i mange fag blitt obligatorisk. Studieaktiviteter som ikke er obligatoriske kan dermed nedtones. Studentenes innsats i å lese fagstoff utenom pensum eller løse ikke-obligatoriske oppgaver må betegnes som moderat, men vi vet ikke om dette har endre seg over tid. Studentenes måte å studere på er preget av at de gjør det de må gjøre, og av at de leser fagstoff primært for å huske og for å se sammenhenger. Kritisk og vurderende lesning synes mindre viktig."

Fra Hovedresultat i Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport: Svein Michelsen og Per Olaf Aamodt (januar 2006)

January 29, 2007 8:51 pm  
Anonymous S said...

BELPER (n.)
A knob of someone else's chewing gum which you unexpectedly find your hand resting on under a desk top, under the passenger seat of your car or on somebody's thigh under their skirt.

January 30, 2007 10:41 am  
Blogger Thor F. said...

Sliter selv med lesing¬ering-prosessen. Gode forslag til hvordan man løser dette?

January 30, 2007 6:47 pm  

Post a Comment

<< Home