*

7.2.07

David Hume/Could outconsume/Jacques Derrida (1930 - 2004), noted French philosopher

I cannot forbear adding to these reasonings an observation, which may, perhaps, be found of some importance. In every system of morality, which I have hitherto met with, I have always remark’d, that the author proceeds for some time in the ordinary way of reasoning, and establishes the being of a God, or makes observations concerning human affairs; when of a sudden I am surpriz’d to find, that instead of the usual copulations of propositions, is, and is not, I meet with no proposition that is not connected with an ought, or an ought not. This change is imperceptible; but is, however, of the last consequence. For as this ought, or ought not, expresses some new relation or affirmation, ‘tis necessary that it shou’d be observ’d and explain’d; and at the same time that a reason should be given, for what seems altogether inconceivable, how this new relation can be a deduction from others, which are entirely different from it. But as authors do not commonly use this precaution, I shall presume to recommend it to the readers; and am persuaded, that this small attention wou’d subvert all the vulgar systems of morality, and let us see, that the distinction of vice and virtue is not founded merely on the relations of objects, nor is perceiv’d by reason.
David Hume -- Treatise of Human Nature

This, for my money, is probably the most important paragraph in all of philosophy. Shorter version: You can't deduce statements of value from statements of fact. Which, I just now found out, is known as the is-ought problem. And actually, if you understand that, and couple that with what deconstruction tells us, namely that all statements of fact are dependent upon (or even are) statements of value, you understand the idea of language as a closed system of deferred meaning. And then you're really ready to party. Right. Enough theory for today. I'm going to go write.

4 Comments:

Anonymous Markus said...

Kan ikke la være å føle at dette er delvis myntet på meg, etter den diskusjonen vår i går. Men poenget er, og der hadde du ikke noe tilfredsstillende svar: det er forskjell på rene verdibergeper som "skjønt", "godt", dårlig" osv. og substantiver som "salt" og "pepper". Salt er ikke det motsatte av pepper, men godt er det motsatte av dårlig. Selv om vi ikke "...can deduce statements of facts from the statements of value" kan vi likefullt skille mellom rene verdibetegnelser og alle de andre betegnelsene. Eller vil du kanskje være enig i denne påstanden: "you cannot deduce statements of facts from the statements of value"?

February 09, 2007 12:53 pm  
Blogger MGL said...

Hvis du ser på publiseringsdato så vil du se at dette faktisk er noe jeg publiserte før diskusjonen vår. Jeg gikk tilfeldigvis rundt og tenkte på disse greiene av helt andre grunner.

Men egentlig så hadde jeg et *utrolig* godt svar til dette med forskjellen på substantiver og rene verdibegreper. Salt er ikke det motsatte av pepper, og godt er ikke det motsatte av dårlig. I det hele tatt så er hele språket et sett med begreper i spill. Statements of fact ER, om vi begynner å strippe ting vekk, statements of value. Godt er alltid et kontingent begrep. Ingenting er rent, transcendentalt, objektivt godt (eller noenting som helst). Når vi sier at noe er godt, så henger det alltid ved en rekke tidligere språklige referenser, om vi så snakker om kvalitetsbegrepet eller begrepet "centimeter", "meter", "celcius". Ingenting er OBJEKTIVT godt. Ingenting er "RENE" verdibetegnelser. Verdier er intersubjektive, ikke objektive. Bach er ikke bedre enn Bob Dylan og den der broen som ikke faller sammen er ikke bedre enn den broen som faller sammen... med mindre du setter det hele inn i et *verdisystem*. Altså en kulturell størrelse. Fysikken er også en smakssak, bare en smakssak med litt drøyere konsekvenser for vår biologiske velferd.

Og nei, you can't deduce statements of fact from statements of value, because all statements of fact are statements of value. And all statements of value er i praksis statements of fact, ikke sant?

February 10, 2007 1:36 am  
Anonymous Markus said...

Grei, så du er med på at verdiutsagn også er faktautsagn? Du burde slutte å bruke begrepet faktautsagn og i stedet bare snakke om verdiutsagn, så slipper du å komme opp i masse trøbbel.

Det rene gode er et fenomen som ikke finnes uavhengig av mennesket, helt i orden. Men det var ikke poenget. Godt betyr ingenting i vårt språk uten begrepet dårlig. Rett og slett. Salt kan bety noe uten pepper.

February 10, 2007 2:57 am  
Anonymous k.k. said...

syns dere begge har et poeng,
good & bad could help define each other, like black & white, but on the other hand you have all those other colors of the spectrum in between...

February 11, 2007 1:36 am  

Post a Comment

<< Home