*

15.2.07

Fredsfyrsten


Galtung I

Galtung er fuzzy. Hans er et kamera som har stillet verden uskarpt. Han ser ingen av de små virkelige, harde, kantete detaljene, men ser de store, myke linjene. Han er en retorisk maskin for å skape politisk vilje. Alle oppfører seg i hans verden som de bør. Alt kan løses. Alt kan forstås.

"Befriende" var et ord som ble brukt flere ganger i spørsmålsrunden etter foredraget. Befriende, tror jeg, fordi Galtung forteller oss ting vi liker å høre: Vi liker ikke USA, og vi har rett i å ikke like USA. Det har han jo rett i, men det er noe lettvint over det hele som jeg ikke kjøper. Når noe er befriende er det for lett.

Han peker på viktige problemer, og påpeker til og med noen laterale løsninger som jeg har sansen for. Det er sant at hvis alle bare snakket sammen og ble enige, og sluttet å skyte på hverandre, så ville vi ha fred i Irak i morgen formiddag, og i Israel før helgen. Det er sant at tingenes tilstand er sinnsyke. Det er sant at vi bruker penger på våpen mens 30.000 barn dør hver dag av diare og lungebetennelse og dårlig vann. Allikevel så er verden vanskeligere. Jeg vet ikke om det er Galtungs myke fokus vi trenger. Kanskje det er det. Alt hadde vært lettere hvis alle var som ham. Det er som brødrene Løvehjerte: Hvis alle var som Jonathan, osv.

Anyway, her er notatene jeg tok under forelesningen. Jeg har renskrevet dem litt og utdypet noen få av mine kommentarer, men stort sett er det dette jeg skrev. Håper noen av dere gidder å lese det.

Johan Galtung, Studentersamfunnet, Chateau Neuf, 13.12.06

Om det amerikanske imperiets undergang.
(kommentarerer fra meg i parentes)

20 års perspektiv. Klokken er 19.17. USAs imperium går under halv åtte

(VILL, STORMENDE APPLAUS).

Men viktigere:
Hva så
& Norges rolle.

Teori:
Forutså Sovjets fall med samme modell. Bush akselererer modellen.

Overdeterminans. 15 faktorer. Samarbeidet mellom de 15 gjør at den politiske ledelsen kommer i en demoralisert posisjon. Snever horisont er eneste løsning. Bush har smal horisont: Irak/Terror. Eneste måten å fungere, psykologisk.

Eksempler på de 15 faktorer:
For første gang noensinne er det flere € enn $ i omløp.
36% -> 29% på et år: Dem som føler at USA spiller 1 negativ rolle.

Medlemmer av the executive branch slutter pga. familieliv! Tegn på demoralisering.
Utfører meningsløse handlinger som demoralisert forsøk på snever løsning.

Det større som foregår utover Irak:
Dynamikken mellom terrorisme & statsterrorisme.
Statsterrorisme = uniformert krig mot sivile.
Sivil = > uniform = guerilla
Sivile => sivile = terrorisme.
(snever definisjon av terrorisme – men fint at den inkorporerer statsterrorisme)

Krigen mot terrorisme:
Det finnes ingen kapitulasjon, ingen telt m feltbord m 2 stoler, m et dokument m plass t 2 underskrifter. Elitekrig mot folkekrig. Ikke dirigert, men ikke nødvendigvis spontan.

Andre faktorer:
Stigende kløft mellom fattig & rik.
Smuss/sviktende infrastruktur
Global oppheting
Peak oil
Manglende evne til tilpassing.
USAs tilleggselement til kapitalisme: Eneste land som 240 ganger intervenerer militært for å støtte systemet. 70 ganger kun siden 1950.
13 – 17 millioner drepte i disse krigene. I tillegg fordekte drap (CIA). Enorm strukturell vold: 125.000 dør i verden hver dag (av årsaker som lett kan forhindres – jeg har hørt andre tall: 50.000/dag, 30.000 av dem barn. 30.000 er uansett FNs offisielle tall på barnedødelighet og det er vel drøyt nok i seg selv). Form for fordeling. Kjemper krig som ikke kan vinnes. Norge på gal side.
G snakker ikke om at vi skal innrulleres i Al-Qaeda, men i det minste ta avstand.

”Våre folk” har drept ca 20 millioner. Hitler drepte 11 mill, bare raskere. Men: USAs drapstempo akselerer.

USA møter enorm motstand, bortsett fra i NATO.

Kulturelle faktorer: mobilisering av det jødisk-kristne mot det muslimske => Harmageddon. 100 mill amerikanere tror på dette. Bondevik: 3 kriger. 2 av dem illegale. Afghanistan rettferdiggjort. Jugoslavia ikke rettferdiggjort, hevder G. Bondevik burde vært trukket for riksrett.

(Her står jeg av, for å være helt ærlig. Jeg har stadig store problemer med å være motstander av angrepet på Kosovo, og kan ikke se at den ikke er rettferdiggjort. Det var et av de få eksempler på et internasjonalt sanksjonert humanitært velbegrunnet angrep. Jeg er bare lei meg for at FN ikke gjorde noe under første runde av konflikten.)

4 angrepskriger i nyere tid hadde psykotiske trekk: Handlet på vegne av: Fascismen, makten, statsmakten, etc. Solgudinnen. Historien m stor H = Sovjet. Disse landene (Tyskland, Sovjet, Japan, Italia) eksisterer ikke lenger.

Konklusjon: Det er en slags form for fornuft i verdenssamfunnet; det er regulerende faktorer som gjør at psykotiske nasjoner går under.

Land i dag: USA (kristne-sionistiske). Israel (sionistisk). Japan (noen trekk). Australia, England. Historisk: utgått.

Galtung: I love the US republic, hate the US empire. Er ikke anti-amerikansk.

USA må rette opp en del ting:

Militært: Slutt å drepe, er du grei. (Sånne formuleringer har han hele tiden. Tiltaler land som om det var et lite barn. Alt er enkelt, alt er greit.) Defensivt forsvar er greit, selvsagt. 240 angrep fører selvsagt til hevnlyst.
Økonomisk: Hva er likeverdig handel? Gå igjennom virkningene av de samfunnene som det dreier seg om, og utled etisk handel av dette.

Demokrati: Liker du ikke Kyotoavtalen, så sørg for at d blir diskutert på en konferanse. En stat, en stemme. Finn et kompromiss, hev deg ikke over forhandling.

Dialog: Tro ikke at du har løsningen på alle ting. Vær nysgjerrig & ydmyk.

Hva står Hezbollah & Hamas for? G har snakket med dem. De står ikke for ikke å anerkjenne Israel, bare Israel i dag.

Dialog med Iran? Si litt unnskyld for Shahen. Sura 8:61 – Når din motpart viser en helning mot fred, skal du gjøre det samme.

Kina: Hvorfor r d største land på kontinentet alltid fienden? 1.3 milliarder kinesere og 1.3. milliarder muslimer er det nye fiendebildet.

Har snakket med Al-Qaeda(!) Vi har sagt i 200 år at dere tramper på oss. 11 september snakket vi på en ny måte.

Muslimer har en annen businessmodell. Man skal møtes, utveksle babybilder og drikke te, etc. (Enkle modeller, G. Retorisk). Varelogikk er det motsatte av muslimsk tenkemåte. (Ja, selvsagt. Det er motstanden/det motsatte av den instrumentelle fornuft).

Begge parter ønsker respekt & likestilling. (Enkle motiviske forklaringer. Hva ”vil” stater?)

Kina igjen: USA 240 invasjoner. Kina 2 i samme periode. Men de har utøvet dominerende makt innad, men balanser udåd mot udåd og de amerikanske indianerstammer. (Denne synd-mot-synd-logikk er et blindspor, tror jeg. Sant, men ikke produktiv.) Kina har ikke militære intervensjoner som står på deres program.

Etter USA:

Ikke en uproblematisk verden. Verken mye bedre el verre. 7 regioner: EU, AU, SARC (hinduistisk), ASEAN, 3 nye: SCO (Shanghai Corporation Organisation, Warzawa-pakten med flere, 6 medl, 3 observatører, Pakistan & Iran observatører), Latamerikanske stater har snart 1 org. Arbeider mot felles valuta, felles hær. Ny økonomisk teori: fremme fundamentalbehovet. Chavez er en klovn & 3de periode var en feil, men det C står for – fundamentalbehov – r stort & viktig. & så: En organisasjon av islamske stater og et kalifat. Dette kommer. Katolske kirke er også 1.3. milliarder.

En del land glimrer m sitt fravær: USA, England, Israel, Japan, Australia. Trøsteorganisasjon. GlobalNato?

Bildet forenkles om vi legger et effektivt FN ovenpå. Sikkerhetsrådet på 1 ny måte. AU har peace & security council. Tenke fred i tillegg til sikkerhet. Knusing vs. forsoning. Bak dette står Gud & Satan, Gud som samler tropper.

Fred: En vanskelig konflikt, svært vanskelig. Folk har lyst å gripe til vold. Men så, (hold deg fast): man (gisp) løser konflikten. For en fantastisk modell. (Her er G alt for enkel. Gordiske knuter faller vekk til venstre og høyre. Alt lar seg gjøre. What’s so funny about peace, love and uh-understanding?)

Israel & Palestina er ikke sikkerhetsproblemer, men fredsproblemer. Isaiah 1-9: Løve & lam skal legge seg ned, sverd til plogskår. Dette skal skje den dagen Israel hersker over dem alle sammen, inspirert av fredsfyrsten David. (Hva med å tenke Israel som jøder + muslimer? Det funker jo.) G r &så usikker på 2-statsløsningen. 1967grensen. Lite Pal. Sterkt Israel. Tilsvarer fred mellom Tyskland og Luxemburg. Sikkerhet ligger i å ha fred med de omkrinsende landene. Kanskje Europa er forslaget? Et Midt-Østensk felleskap a la Europa.

Dette er konfliktsløsningsturen. Vi trenger litt mer ferdighet på dette og litt mindre på sikkerhet.

En annen reise: Aksen hinduer + muslimer krysser hverandre. I India blir man helt matte når man snakker om dette. Kashmir er lunten. Kashmir som delt stat, med The Valley som felles kondominium på veien mot autonomi. Endrer noen pass, heller enn grenser. New Delhi var det ikke noe særlig gjennomslag på dette. India ser på dette som et problem mellom India & Pakistan & glemmer Kashmirs folk.

Vi går mot en regional verden. 2 grunner til dette:
1. Hver region er en beskyttelse mot USA. Holder unna USA militært.
2. Er et nei til FN. Ingen av disse regionene har vetorett.

FN:
Utvidelse av freds og sikkerhetsrådet til 54 medlemmer – samme som det økonomiske råd (AU: økonomisk og kulturelle). Avskaff vetoretten. Dem som ikke liker det, kan bryte ut og vetoe hverandre. 38 amerikanske veto mot Israel.

Bytt ut general assembly med people’s assembly: 4 en halv nordmann. 9 svensker. 1300 kinesere. 5% amerikanere. 16% fra vesten. 22% hvite.

FN har et uheldig oppholdssted og må ut av USA. Andre deler av verden bør ha glede av verden. G foreslår Hong Kong. Verdens viktigste region og det snakkes både engelsk og kinesisk (mandarin), verdens to viktigste språk.

Norges rolle:
Når Norge skal finne ut hva de skal gjøre i Jugo, Afghan, Irak, så spør de USA. Dette er uønskelig. Gs ønskeliste:

(U may say I’m a dreamer)

1. Norge burde anerkjenne demokratiske valg. Er ikke med på boikott av Palestinsk selvstyremyndigheter. Forhandlinger på toppnivå. Vi respekterer demokrati. Norges handling var unnfallende, slapp, pistrete, lydig, en lydig hund. Norge anerkjenner Palestina (et Palestina, forhandl grenser).

3 trekk ved Palestina:
Rtatsdannelse, rett til egen stat, defensivt forsvar. Sterk opptrening i ikkevold, defensiv militia. Hovedstad i Øst-Jerusalem. Right of return. Israel bør opprette 2 kantoner i Israel for palestinere, og Palestina bør opprette 2 kantoner for jøder. Hardt, men har en fred i enden. Det fortjener palestinerne. Det finnes et Israel vi godtar, og et vi ikke. Israel er en del av et felleskap. Dobbeltbånd. Toveiskommunikasjon. Oslo-prosessen var en fadese og gjorde situasjonen verre. 1 feil som var viktig: Fred i et område ved å bringe to parter på den andre siden. Kun PLO og Arbeiderpartiet, ikke Likud og Hamas. Nøyaktig samme galskapen de gjør på Sri Lanka. Da oppstår det motfløyer som torpederer forsøk. Forelskelse i tallet 2 er et problem ved alle fredsprosesser.

2. Et Danmark-Norge som satset på Napoleon = Danmark-Norge som satset på USA. Sverige som ikke satset på Napoleon fikk Norge som premie. Svenskene er mer arrogante, og lar seg ikke så lett inspirere av det som glitrer. Norge får Siv Jensen mot seg, men blir beundret. Norge kaller den amerikanske ambassadøren inn på teppet.

(But I’m not the only one)

3. Norge tar initiativet til en skikkelig FN-reform: Kritiserer sikkerhetsrådet. Man kan ikke preke demokrati og praktisere føydalisme. Oppløser vetoretten. Intet hindrer Norge i å gjøre dette. Verdensopinionen vil fryde seg.

4. Ja til EU, men hvilket EU? Frankrike og Nederland sa nei fordi de begynte å lese dokumentet.

22 feb. 2002. gikk EU inn for dialog med den islamske konferanse i Istanbul. Respekt og utveksling av gode ideer.

Et Norge som stiller krav til EU. Norge er kjent som et vibrerende demokrati, vil bli lyttet til.

Oppsummering: Norge: Mot USA, for utviklet FN, bedre EU, bedre NATO, forbundsfeller utenfor disse 2, finner forbundsfeller der man ikke har hatt dem tidligere.

USAs imperium går alle imperiers vei. Frykter et militærkupp i USA (men det har vi egentlig allerede – et system som reagerer militært på alle problemer). Ettpartisystem. (FEIL: Sier at demokratene støttet opp om The Surge.) Første land som vinner på USAs undergang er USA.

USA GÅR UNDER SEINEST den 24 oktober 2020, for det er Gs 90årsdag, vil feire det. Dette er siste. FNs dag også. G i bedre helse enn FN. (hø hø hø hark)

Endringene kommer den dag amerikanerne forstår at imperiet er en albatross. Stoppe å drepe, likeverdig handel, ikke manipulere, ha dialog. Nærsamfunn gjør det hele tiden. Det klarer USA.

Det oppstår regioner, og det oppstår problemer.

Man kan tenke seg at det opplyste –Norge vil spille en positiv rolle her.


Galtung III


Spørsmålsrunde:

1. Torgeir Folgeirsund(?)
Største debatten etter LO i Norge er tvekampen mellom Bush, Solberg, Versto & Afghanistan. Hvor stor betydning har den for Norges langsiktige posisjonering?

G har meklet i Afghanistan. Feb. 2001 (merk datoen). 100 afghanere, varte i en uke. 30 sheiker, 30 tidl regjeringsmedl, 30 professorer, 10 damer (beste bordet).

1. Hva med Afghnistan som forbudnsstat? 12 nasjoner. Enhetsstat er trykk utenfra. Passer utenlandske krafter.

2. Fundamentalbehov som guide for politikk.

3. Statsforbund. Afgh. viss likhet med Sveits.

4. Sikkerhetssystem: De fem vetomaktene er kristne +1 konfuciansk. 4 muslimske land i sikkerhetsråd? Nei. Men islamske konferansen kan komme på tale.

5. Dynamisk kvinnedebatt. Ikke innblanding fra utenlandske feminister.

Slåsskamp på møtet: tok av seg brillene, og alt falt til ro. Morale: Meklere må ha briller! En deltaker på konferansen sa: ”Dette kommer ikke til å funke. Amerikanerne kommer til å invadere oss i oktober.”

Å tro at man noengang kan vinne over det folket der er historieblindhet. Les den britiske beretningen om krigserfaringene. Ved å være i Afghanistan er det produksjon av usikkerhet for Norge. Bistand trenger ikke uniformer.

SV er for beskjeden i denne saken, og litt moralistisk. Det som savnes i en norsk debatt er det dyptpløyende og det overraskende. Forhandlinger med Taliban og krigsherrer er nødvendig. Afghaner på møtet: ”Det vi trenger er en samlingsregjering med talibanere. 100% talibanere er utålelig. 0% er også utålelig, de er de eneste som har moralsk fiber.” ”20%?” ”18%”. Opium.

Krigsherrer er potensielle statsministre for delstater. (Elendig ide. De er inkompetente voldsmenn.)

Hvilken rolle spiller soldatene?

Natos utenriksmøte: Hva er mulighetene for debatten? Kan G spille en rolle?
Vær ikke fornøyd med NEI TIL KRIG I AFGHANISTAN på plakaten. Ta en som sier JA TIL DEBATT MED TALIBAN etc. World Social Forum er en bra modell for mobilisering i denne saken. Liste over positive sosiale oppgaver. Gi et konstruktivt bidrag i landet. Gi oppkall på Satanbildet og se på dem som noe problematiske mennesker.

”Jeg er fornøyd med den rollen jeg spiller. Eneste 2 utenriksdept i verden som ikke på en eller annen måte er i kontakt med meg, er det amerikanske og det norske. De vil alle ha forslag. De er gutter som har gått seg tapt i en tunnel. De ser bisk ut på tv, men er greie å ha med å gjøre.”

Martin H.A.:
Religiøs lobby i USA.

Forventer du en sekularisering av det amerikanske samfunnet, og vil det i så fall være en god ting?

--- Ikke sekularisering, men avmystifisering av religion. Søken etter holdepunkter og ideer, men at de mer dogmatiske teser står svakt. NB: Hva med messianisme?

Det som avløser den er kanskje en mykversjon.
Eksempel: Mykzionisme. Buber. Hva er jøder utvalgt til? Ikke herske over andre, men leve sammen. Bygge stat der jøder, kristne, muslimer bor side om side.
Mykkristendom: Oaklands biskop i USA. Manifest mot USAs atomvåpenstrategi. Dette er et håp.

Clinton & Blairs markedsføringsmann: Ta over konservative posisjoner. Samme Ap gjør, og som SV gjør. (Sukk.) Det de ikke forutså var at det fantes et territorium til høyre for republikanerne. GOP beveget seg til høyre. (Det der startet lenge før, under Reagan.)

Jødiske lobby: G tror ikke den er så vesentlig. USA støtter Israel fordi de harde fløyene oppfatter seg som at de har mandat av gud, og det rettferdiggjør settler colonialism. Lobbyen handler nok snarere om felles interesser enn noe annet. Australia er samme typen regjering, samme type forhold til aboriginals og dermed affinitet til Israel.

Det samme, sekularisering i den tredje verden, er dette en god ting?

Kristoffer Danring?
Universalismen: påtvinge samfunnsloven på andre samfunn. Ser du på det sånn?

Tenker mer på gjestfrihet, åpenhet. Ikke så mye imperialisme som universalisme.

Menneskerettigheter: Både vestlige og internasjonale. Umistelige og ufullstendige. Vesten må spørre andre sivilisasjoner spørre hva som er viktig for dem. Asia har f.eks. foreslått: Hva med landsbyens rettigheter som et habitat? Hva med tradisjonelle yrkers ukrenkeligheter? Hva med familieklanens rett?

Adgang til toalett? Rett til å sove? Rett til å ha sex?

G minner om Huntington i syn på regioner og kulturer! Hva skiller dem?

Forskjellen: 1. Han stjal tittelen fra Bernard Lewis, en spesialist på islam. Den ytterste høyre fløy som har adgang til Cheneys øre, er forleggeren? en av dem som hvisker om islam. (Her skjønte jeg ikke helt hva han sa.)

Huntington snakker om regioner, ikke siviliasjoner. ”Sam og jeg, vi bodde i samme hus i tre år.” (For noen anekdoter fyren har.) Dårlig sivilisasjonsanalyse. Regioner er utilstrekkelige, og H har ikke peil på fundamentalistiske religioner.

Om Vietnam vant krigen, hadde ”Sam” vært gjenstand for anklager mot krigsforbrytelser. Sam og G er gode venner, men de er uenige i alt. Han hadde fått hjerteslag og gikk på krykker sist de såes.

Fikk ikke navnet:
USA forsvarer muslimer i Tyrkia og Jugoslavia. Er det ikke for enkelt å si at det er kristne krefter som styrer det hele?

Tyrkia inn i EU ikke pga muslimer, men pga allianse med Tyrkias militær. USA oppdager kun av og til at 95% av Tyrkia er muslimsk. Tyrkia inn i EU for å trygge Israel.

Jugoslavia: Stemmer at Serbia undertrykte muslimene og at serberne er ortodokse. Var det islam de støttet? Vestlig anti-serbisk tradisjon. Plan om utdriving av albanere var forfalsket.

I sin tid drepte de serbere på vei til det hellige land. 1095.

Gunnhild Hagberg Karlsen:

Er nasjonskonseptet passé i denne 7-regionstilstand?

Ja, vi er fordømt til globalisering og regionalisering. Våre transport- og kommunikasjonsmidler innebærer samtidighet med hele verden. Vi går for raskt for nasjonalstaten. Stater blir regioner blir sivilisasjoner. Nødvendig tillegg til Clash of civilizations er the alliance of civilisation.

- Du Hamas, kan du godta noe Israel?
- Ja.
- 1967-grenser?
- Noe sånn omtrent i den retningen, det blir forhandlingsspørsmål.

Norge & Sveriges forhold til det angloamerikanske, bunner dette i våre respektive kongehus, tilknytninger?

Hva er vinklingen på foredraget når det holdes i USA?

Alltid samme versjonen. Beste måten å være diplomatisk er å være udiplomatisk. Spade = spade. Mellomlegg: Mange forslag. Hitler hadde et gyldig punkt om Versaillestraktaten. Alle har en legitim klage.

Reaksjon: Stående ovasjon + dørsmell & talende ansiktsuttrykk. Øvd seg på døren.

Huk tak i kultur! Selv om Sam Huntington skriver kjedelige og dårlige bøker.

(Stående applaus. Lite dørsmell.)


Punishment

Labels:

2 Comments:

Anonymous S said...

Eg ville gjerne lese dette, men... hugsar du at du skreiv om powerpoint for ei tid tilbake? Punkt, for punkt?

February 16, 2007 2:34 pm  
Blogger MGL said...

The shorter Johan Galtung:

1. USA dum.
2. USA (snart) død.
3. Norge ikke med USA.
4. Norge med resten.
5. Norge oppføre seg bra.
6. USA oppføre seg bra etter død.

February 16, 2007 6:47 pm  

Post a Comment

<< Home