*

11.9.07

satanihelvetesatan

Jeg har kommet frem til at årets katastrofevalg ikke var et resultat av dårlige politikere eller dårlig valgkamp. Problemet er folket. Vi trenger nye folk. Dem vi har er onde og dumme.

Motto for tiden som kommer: OPP IGJEN.

Labels: , ,

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Det samme slo meg: Når SV-velgerne forlater partiet er det jo ikke på grunn av lokalpolitikken, men på grunn av resultatene SV har hatt i regjering. De forstår ikke hva valget dreier seg om, og vi kan følgelig slå fast at de er idioter. En trøst må vel være at den gjennomsnittlige SV-velgers intelligens gikk opp dette valget.

September 11, 2007 11:40 am  
Blogger mrtn said...

Jeg vil gjerne understreke at jeg var minst 90% ironisk i posten over.

September 11, 2007 3:51 pm  
Anonymous Anonymous said...

60% her. Mer ironi får jeg ikke med destillasjonsapparatet mitt.

September 11, 2007 5:26 pm  

Post a Comment

<< Home