*

1.11.07

rett videre til desember denne gang

Siden høstdepresjonen glimrer med sitt fravær i år, unnlater denne bloggen i år å publisere Henrik Nordbrandts digt fra Håndens skælven i november

(altså det som går sånn:

Året har 16 måneder: november, december
januar, februar, marts, april, maj,
juni, juli, august, september, oktober,
november, november, november, november.
)

Som vi ellers i alle år har publisert 1. november. Det er vel noe med det tørrere klima i Oslo som gjør underverker for humøret og huden.

Labels: , , , , ,

3 Comments:

Blogger Stina said...

Äntligen

November 02, 2007 5:52 pm  
Blogger Jul-Larsen said...

Praeteríto

Lat. 'forbigåelse', av praeter-ire, 'forbi-gå', gr. Paráleipsis 'utelatelse', av para-leípein, utelate. Talerens tilkjennegivelse av at han vil forbigå visse momenter i sin tale. P. kan være et effektfullt middel til å henlede tilhørerens oppmerksomhet mot det taleren foregir å fortie.

November 06, 2007 2:24 pm  
Blogger mrtn said...

Jeg unnlater her å påpeke at Jul-Larsen er en giganørd.

November 06, 2007 2:29 pm  

Post a Comment

<< Home